Blue Planet kritisch voor RIO+20

Analyse

Blue Planet kritisch voor RIO+20

Blue Planet kritisch voor RIO+20
Blue Planet kritisch voor RIO+20

Lynn Symons

28 maart 2012

Een groep van voormalige winnaars van de Blue Planet Prize – ook de Nobelprijs voor duurzaamheid genoemd – roept de wereld op om de klimaatproblemen onder ogen te zien.

Het rapport Milieu- en ontwikkelingsuitdagingen: de verplichting tot actie dat eind februari tijdens het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) in Nairobi, Kenia, werd voorgesteld, biedt oplossingen voor de milieu- en ontwikkelingsuitdagingen.

Het rapport komt twintig jaar na de klimaattop in Rio de Janeiro en moet de wereld wakker schudden voor de volgende top in juni. Volgens de auteurs slaagt de wereld er niet in de klimaatcrisis aan te pakken. ‘Het staat tegenover een reeks problemen door overbevolking, overconsumptie, het gebruik van milieuonvriendelijke technologieën en grote ongelijkheid’, klinkt het.

Volgens professor Bob Watson, wetenschappelijk adviseur van de Britse regering en coauteur, is er wel vooruitgang geboekt sinds de vorige top in Rio, maar zijn er nog uitdagingen.

Het rapport noopt tot een milieubewuster beleid. Investeren in onderwijs, goede gezondheidszorg en universele toegang tot anticonceptie zijn onder meer prioritair. Ook ijveren de experts voor de afschaffing van milieuschadelijke subsidies in de energie-, transport- en landbouwsector. Algemene toegang tot propere energie en een overstap naar een groene economie is nodig.

Het bruto binnenlands product als maatstaf voor de economische activiteit volstaat niet, meent de groep, en moet aangevuld worden met economische, sociale en milieuaspecten. De groep roept ook op tot meer transparantie op verschillende beleidsniveaus, zowel op nationaal als op internationaal vlak, benadrukt Watson.

Hoewel het rapport niet bindend is, is Watson vrij positief. ‘De mensen erkennen de problemen die worden aangetoond. Ze moeten ernstig bediscussieerd worden op RIO+20. Het is duidelijk dat het business as usual-principe niet werkt.’ UNEP-directeur Achim Steiner is het daar alvast mee eens.