Compost gebruiken om je gazon op te frissen

Analyse

Compost gebruiken om je gazon op te frissen

De herfst is een prima periode om je gazon op te frissen of opnieuw aan te leggen, en om de bodem te verbeteren. Compost, een bij uitstek milieuvriendelijke grondstof, kan daarvoor uitstekend dienen. Compost is het perfecte vervangmiddel voor veenhoudende bodemverbeteraars, zegt de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt).

Je kan zeer goed tuinieren met compost, klinkt het. Voorwaarde is dat de tuinier vertrekt bij de basis: de tuinbodem. ‘Wie de pH-waarde of zuurtegraad van zijn grond kent, kiest best op basis daarvan planten’, zegt Evelien Matthijssen van Velt.
‘Wie droge, stenige, tamelijk arme grond heeft, moet daar geen bosviooltjes planten. Die zullen immers langzaam verdwijnen. Ons advies: kies planten die in dezelfde natuurlijke habitat voorkomen als de situatie van je tuin. Dan haal je mooie resultaten.’
Voor een betere lucht- en waterdoorlating in zware kleigrond, of om lichte voedselarme zandgrond te verbeteren, volstaat professionele compost. Die vind je onder meer in de betere tuinhandel, maar ook op diverse containerparken in Vlaanderen.
Vlaanderen telt intussen 28 compostproducenten die zich hebben aangesloten bij de Vlaamse Compostorganisatie (VLACO). Die controleert het proces en het eindproduct bij elk van de erkende compostproducenten. VLACO-compost is gegarandeerd vrij van onkruidzaden en ziektekiemen. De compost voldoet aan alle wettelijke normen, onder meer inzake zware metalen.
www.tuingrond.be / www.velt.be.