De economische wereldorde van morgen in kaart

Analyse

De economische wereldorde van morgen in kaart

De economische wereldorde van morgen in kaart
De economische wereldorde van morgen in kaart

Om de tektonische verschuivingen in het mondiale economische landschap te verduidelijken, brengt MO.be de toekomstige leiders van de wereldeconomie voor u in kaart. De BRIC-landen maken daar onmiskenbaar deel van uit: Brazilië, Rusland, China en India. Ook Zuid-Afrika, dat in 2011 tot het samenwerkingsverband van groeilanden toetrad, hoort hierbij. Verder brengen we ook de voorhoede van de ‘Next Eleven’, de elf opkomende economieën die een goede kans maken om de BRICS op te volgen, in kaart: Indonesië, Turkije en Mexico.

Door te klikken op de landen op onderstaande kaart krijgt u voor elk land een informatiefiche te zien. Gegevens die werden opgenomen zijn onder andere het BBP gemeten in koopkracht en het BBP per hoofd van de bevolking, eveneens gemeten in koopkracht (bron: Wereldbank). Omdat het grote en groeiende bevolkingsaantal van de toekomstige grootmachten een cruciaal element vormt in hun economische opmars, bevat de fiche voor elk land ook demografische gegevens (bron: CIA World Factbook en Wereldbank).

Verder worden ook de GINI-coëfficiënt, die inkomensongelijkheid meet (met 0 als volledige gelijkheid en 100 als volledige ongelijkheid), de plaats op de Human Development Index (HDI) ranglijst, die ontwikkeling meet, en de plaats op de ranglijst van de Corruptie perceptie ranglijst van Transparency International weergegeven voor ieder land.

Dit artikel maakt deel uit van de vierdelige reeks De economische wereldorde van morgen. Verder in de reeks:

  • Hoe de BRICs ontloken, over de jaren waarin de BRICs voor het eerst als mogelijke economische grootheden van de toekomst werden erkend en hoe de economische crisis hun relatieve opgang versnelde.

  • De BRICs nemen het roer over, over wanneer de groeilanden nu precies het Westen achter zich zullen laten en het economische heft in handen zullen nemen. (Verschijnt op 8 februari)

  • Na de BRICs: de Next Eleven, over de minder bekende groeilanden die samen met de BRICs wel eens de economische dienst zouden kunnen gaan uitmaken.(Verschijnt op 9 februari)