Duurzaam spaargeld

Analyse

Duurzaam spaargeld

Je centen onderbrengen bij een kredietinstelling die op een transparante manier investeert in duurzaam ondernemen, het kan bij Triodos Bank, die exclusief investeert in duurzame kredieten. Mooi, maar krijgt de bewuste spaarder hier dezelfde service als bij de "gewone" bank?

Triodos Bank, wiens Belgische vestiging tien jaar bestaat, is voorlopig de enige bank in België die zich volledig toespitst op duurzame kredietverlening. Als particulier kan je er terecht voor spaar- en termijnrekeningen, beleggingsfondsen, vermogensbeheer… Jammer genoeg kent de duurzame bank tot vandaag slechts één kantoor, en kunnen privé-personen hier alleen een spaar- en geen zichtrekening openen.
‘We zijn niet van plan in de nabije toekomst bijkomende filialen te openen, maar vanaf juni 2004 kunnen onze klanten ook elektronisch bankieren, wat onze toegankelijkheid aanzienlijk vergroot’, zegt Triodos-directeur Olivier Marquet. De stap naar internetbankieren moet meteen de weg vrijmaken voor een uitbreiding van het productenaanbod en een volwaardiger bankservice. De bank verleent ook (nog) geen krediet- en bankkaarten. Marquet: ‘De kosten voor Banksys wegen te zwaar voor een kleine bank. Onze toegevoegde waarde is niet een bijkomende bank te zijn, wij zijn er om duurzaamheid te financieren. Zolang we in de spaar- en kredietsector zitten, blijven we zeker trouw aan die missie.’
Nochtans wordt Triodos iets minder ethisch, kopte De Morgen een maand geleden. Triodos participeert voortaan ook in bedrijfstakken van olie- en gaswinning, luchtvaart-, auto- en alcoholindustrie, sectoren die vroeger geweerd werden. ‘Onze kredietpolitiek verandert zeker niet. Wat wel verandert, zijn de investeringscriteria voor onze bevek (een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal, td).’ Voor dit beleggingsfonds paste Triodos zijn selectiecriteria aan, door niet langer met uitsluitingscriteria voor bepaalde sectoren te werken.
Marquet: ‘Het is onrealistisch om sectoren uit te sluiten die een wezenlijk bestanddeel vormen van onze maatschappij. Vroeger weerden we systematisch elke alcoholproducent, maar wat is er onethisch aan een ambachtelijke brouwerij, die aan onze overigens verscherpte criteria beantwoordt? We worden dus minder dogmatisch, en meer wetenschappelijk.’ Zeven activiteiten blijven uitgesloten voor belegging: bont- en gokindustrie, kernenergie, milieugevaarlijke stoffen, pornografisch materiaal, tabak en wapens. Deze positionering legde Triodos na de recente campagne van Netwerk Vlaanderen over de link tussen banken en wapenproductie geen windeieren.
De campagne zette een aantal verontwaardigde Belgische spaarders ertoe aan zich als nieuwe klant bij Triodos aan te melden. Marquet zelf beoordeelt de evolutie inzake duurzame ontwikkeling in België positief, ook in de financiële wereld. Hij is het niet helemaal eens met Test-Aankoop die de bankindustrie verwijt slecht te communiceren. ‘De communicatienormen over bankfondsen zijn in België optimaal. Wel is Triodos de enige bank die zo direct en open communiceert over beleggingen van spaargelden in kredieten.’

**De clichés

**Duurzaam bankieren is gedoemd om een nichemarkt te blijven.
Een al te gemakkelijk excuus, volgens Marquet. Dexia heeft bijvoorbeeld een resem duurzame of ethische fondsen waar ze goed van leven. En Triodos is een gezond en jong bedrijf, dat jaarlijks groeit.

Triodos is geen kredietinstelling voor particulieren. Klopt, in principe geeft de bank enkel krediet aan rechtspersonen actief in milieu, social profit, cultuur en ontwikkelingssamenwerking. Voor particulieren is een hypothecair krediet enkel mogelijk in het kader van woongroepen of voor het (ver)bouwen van een ecologische woning.

www.triodos.be