Groene energie, schone stroom

Analyse

Groene energie, schone stroom

Vanaf juli mogen Vlaamse gezinnen zelf hun elektriciteitsleverancier kiezen. Goed nieuws voor de tegenstanders van nucleaire energie, zij krijgen de kans om voor groene alternatieven te kiezen. Leve de liberalisering?

De elektriciteit die vandaag door het Belgische net stroomt, is hoofdzakelijk afkomstig uit nucleaire en fossiele brandstoffen. Optimisten verwachten dat dit jaar 100.000 gezinnen zullen overschakelen naar stroom uit hernieuwbare energiebronnen: wind, waterkracht, zonne-energie, biomassa, biogas. Hoe realistisch die hoop is, hangt af van de prijs. De productie van duurzame energie kost minstens tweemaal meer dan die van de elektriciteit die we vandaag gebruiken. ‘De groene producent is een jonge speler, met grote investeringskosten,’ verklaart Valéry Paternotte van Greenpeace. ‘Die kosten zijn weggevallen bij de kerncentrales, die al afbetaald zijn.’
Ecopower, volgens onderzoek van Greenpeace de producent van de zuiverste groene elektriciteit in Vlaanderen, vindt elektriciteit sowieso te goedkoop. Dirk Vansintjan: ‘Als energie duurder was, zou er veel minder transport zijn, zouden bedrijven en boeren bij ons nog kunnen produceren.’
Om de productie van groene elektriciteit rendabel te maken, voerde de overheid een certificatensysteem in. In 2010 moet zes procent van de Vlaamse energievoorziening groen zijn. Elektriciteitsleveranciers worden verplicht om een stijgend percentage van hun leveringen uit hernieuwbare bronnen te halen. Als bewijs moeten zij groenestroomcertificaten voorleggen die ze kopen bij groene producenten, voor de producent dus een extra opbrengst. Een ander voordeel is de vrijstelling van distributiekosten die de Vlaamse overheid aan groene gebruikers geeft.
Voor Ecopower zijn deze voordelen niet meteen het startsein om in de vrije markt te gaan opereren. Ecopower is een kleine leverancier en levert voorlopig enkel groene elektriciteit aan zijn aandeelhouders. Op de vraag of ook anderen straks stroom kunnen kopen, klinkt het: ‘We zijn daarover in beraad. Uitbreiding naar de consumentenmarkt is een zware keuze, die de hele werking van onze coöperatie verandert.’
Gratis distributie geldt ook voor de uit het buitenland geïmporteerde stroom. De Vlaamse overheid plant echter om die vrijstelling te beperken tot “kleine groenestroomcentrales in Vlaanderen”. Een domper voor Watt Plus, die groene elektriciteit uit Nederland haalt: ‘Door die vrijstelling kunnen we honderd procent groene stroom aan competitieve prijzen garanderen. Verliezen we dat voordeel, dan kunnen we maar een minimumgarantie van tien procent bieden.’ Watt Plus vraagt zich af of Europa de visie van Vlaanderen zal volgen: ‘België is een speler op de Europese vrije markt en moet de regels daarvan respecteren.’
‘Het kan niet de bedoeling zijn dat we extra steun toekennen aan grootschalige, buitenlandse installaties die al zijn afbetaald,’ zegt Wim Buelens, energieraadgever van het kabinet Bossuyt (Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie). ‘We willen dubbele subsidiëring voorkomen. Wanneer Watt Plus zijn stroom van een Vlaamse installatie koopt, heeft het bedrijf recht op de vrijstelling.’

**DE CLICHES

D****e groene verbruiker zet koffie met groene elektronen.**

Groene elektronen worden via het Belgische net gemengd met niet-duurzame elektronen. Elke Belg krijgt dus een beetje natuurvriendelijke stroom geleverd.

België is te klein en te dichtbevolkt voor een groen energiebeleid.

Het potentieel van België is niet te onderschatten. België heeft niet de uitgestrektheid van Denemarken, waar het aandeel groene elektriciteit twintig procent bedraagt, maar heeft wel de Noordzee als troef.

Windturbines zijn goed zolang er wind is, maar zonder wind is er geen elektriciteit.

Ook de kleinere leveranciers leggen “energiereservoirs” aan, wat in tijden van windstilte stroomgarantie moet bieden. Zo heeft Ecopower een contract met Electrabel, waardoor zij continu stroom zij het soms wat minder groen kunnen leveren.

http://energie.greenpeace.org