Indiërs liggen niet wakker van militaire uitgaven

De groeiende militaire investeringen van India en toegenomen spanningen rond de Zuid-Chinese Zee vormen geen prioriteit voor de Indiase bevolking. De publieke opinie in India ligt veeleer wakker van thema’s zoals armoede. Indiase media besteden dan ook niet bijster veel aandacht aan de militaire uitgaven van Delhi.

‘De Indiase militaire uitgaven zijn al een tijdje aan het toenemen. Dat is ook niet verrassend: India speelt een sleutelrol in Azië’, zegt Kirthy Jayakumar, een Indiase advocate gespecialiseerd in publiek internationaal recht en mensenrechten.

‘Het merendeel van de Indiase bevolking maakt zich niet druk over die militaire uitgaven. Hun grootste zorg is het dagelijkse leven, vaak in armoede’, zegt Aruna Pendse, professor politieke wetenschappen aan de Mumbai University.

Ook Jayakumar bevestigt dat er geen debat over militaire uitgaven bestaat onder de Indiase bevolking. Dat ligt volgens haar deels aan de Indiase media. Die zijn bijna volledig gecommercialiseerd en besteden uit commerciële overwegingen doorgaans meer aandacht aan entertainment.

Gesponsorde media

© Kevin Utting CC BY 2.0

Indiase media besteden meer aandacht aan entertainment.

Volgens Pendse bestaan onafhankelijke media in India niet of nauwelijks. ‘Bedrijven sponsoren alle media, ook kranten en televisiezenders. Die bedrijven schaarden zich in de verkiezingsstrijd ook allemaal achter Modi.’

Modi is sinds 19 mei 2014 de nieuwe minister-president van India. Met zijn Bhartiya Janata partij (BJP, de hindoenationalistische partij) behaalde hij een absolute meerderheid in parlementszetels. Volgens een analyse van Peter Custers, voormalig academisch onderzoeker aan het Nederlandse Internationaal Instituut voor Aziatische Studies, sponsorden de bedrijven de verkiezingscampagne van BJP. Deze sponsoring maakte de verkiezingsoverwinning mogelijk.

Als de media wel over militaire thema’s berichten, doen ze dat volgens Pendse in het kader van de spanningen met Pakistan en China.

‘Op die manier beïnvloeden ze de perceptie van de Indiërs: India kende al verscheidene conflicten en dus wil het in staat zijn om een grootschalig conflict te winnen, mocht er zich een voordoen.’

Geen grootschalige vredesbeweging

© United Nations Photo CC BY-NC-ND 2.0

Vrouwelijke Indiase blauwhelmen.

India kent geen nationale vredesbeweging. ‘Heel wat Indiërs zijn te weinig of te gekleurd geïnformeerd’, zegt Pendse. ‘Ze laten zich nog te veel beïnvloeden door opiniemakers.’

‘Het aantal Indiërs dat oorlog volledig verwerpt, is klein’, zegt Pendse. ‘De regering apprecieert de vredesbewegingen niet en laat dat ook merken.’

Volgens Jayakumar zijn er desondanks toch heel wat ngo’s en andere organisaties die zich inzetten voor vrede. Zelf is ze voorzitter van de Red Elephant Foundation, die opkomt voor gendergelijkheid en vrede, met onder andere een project voor vrede tussen India en Pakistan.

De spanningen tussen India en China zijn van minder groot belang volgens Jayakumar. ‘Wat meer speelt is de terugtrekking van de Amerikaanse troepen in Afghanistan en de positie van India in de VN-Veiligheidsraad.’

India is op dit moment de grootste leverancier van VN-blauwhelmen. Thomas Renard van het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen (KIIB) in Brussel zegt dat het leveren van troepen onvoldoende is om een leidende rol te spelen in de VN-Veiligheidsraad. ‘India zou meer initiatief moeten nemen om vredesmissies te organiseren. Nu komen de voorstellen nog te vaak van het Westen en staan ze onder westerse controle.’

 

 

 

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift