Leterme: ‘Heffing financiële transacties staat in de sterren geschreven’

Analyse

Leterme: ‘Heffing financiële transacties staat in de sterren geschreven’

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken en huidig premier Yves Leterme spreekt gedrevener over de Tobin tax –of beter een heffing op financiële transacties– dan zijn collega van Financiën Didier Reynders ooit heeft gedaan. MO* sprak met Leterme nadat hij de werkgroep van 59 landen bijwoonde die op zoek gaat naar alternatieve geldbronnen voor ontwikkeling en andere mondiale doelen.

De werkgroep kwam bijeen om initiatieven te nemen na de G20 in Pittsburg. België wil zich daarin echt engageren omdat ons land, samen met Frankrijk, het eerste is waar het parlement zich voor een belasting op financiële transacties uitsprak.
Yves Leterme: Het was een goede, concrete en praktische vergadering. Er is een werkgroep van experts opgericht die tegen mei 2010 een rapport met concrete voorstellen moet opstellen. Positief was ook dat grote economieën als Japan, Brazilië, Frankrijk en Italië op de vergadering waren.
Waarop hebt u de klemtoon gelegd?
Yves Leterme: Ik heb er met succes op aangedrongen dat de Belgische professor Lieven Denys in de groep van experts wordt opgenomen. Ik heb tevens benadrukt dat de opbrengst van de heffing voor mij niet uitsluitend aan ontwikkelingssamenwerking kan worden besteed, maar dat ze anderzijds niet in de plaats van de huidige ontwikkelingsgelden mag komen. Ik vind ook niet dat we moeten wachten tot alle muntzones van de wereld meedoen: yen, euro en dollar zijn al voldoende.
Zullen de VS deze werkgroep niet tegenwerken?
Yves Leterme: Het klopt dat er in landen als de VS nog weerstand is, maar toch gaan nu zelfs in de City of Londen stemmen op voor zo’n heffing. Voor mij staat het in de sterren geschreven dat er voor de oplossing van wereldproblemen ook mondiale financieringsmechanismen moeten komen. Ook de Europese Raad zich heeft zich, op voorstel van België, Groot-Brittannië en Duitsland, uitgesproken om zo’n financiering te onderzoeken.
Waarom neemt de raad dit nu op?
Yves Leterme: We staan voor een aantal grote mondiale problemen: klimaat, wereldarmoede, ontwikkelingssamenwerking… We zitten ons suf te denken over een verdeelsleutel voor die inspanningen, maar het zou veel beter zijn als we daarvoor internationale geldbronnen tot stand brachten.