Strijd tegen Al Qaeda vereist oplossing Westelijke Sahara

Analyse

Strijd tegen Al Qaeda vereist oplossing Westelijke Sahara

Al Qaeda in Noord-Afrika is een tijdbom met potentiële gevolgen voor het Westen, zegt de Carnegie Endowment for International Peace. Daarbij is een oplossing voor de dertig jaar oude ruzie tussen Marokko en Algerije over de Westelijke Sahara dringend geboden.

Al Qaeda krijgt steeds meer voet aan de grond in de wetteloze woestijngebieden in Zuid-Algerije, Marokko, Mauritanië, Noord-Mali en de Westelijke Sahara. Sinds 2006 opereert de terreurgroep vooral vanuit Algerije, na een alliantie met de Algerijnse Salafistische Groep voor Prediking en Strijd.

De internationale gemeenschap, de VS op kop, willen al langer dat Marokko en Algerije samenwerken in de strijd tegen het terrorisme. De ruzie over de Westelijke Sahara heeft echter een diepe diplomatieke kloof tussen beide landen geslagen. Toen Marokko het gebied in 1975 annexeerde, begon het Polisario, de onafhankelijkheidsbeweging van de Saharawi’s, met Algerijnse steun een guerillaoorlog. In 1991 bereikten de VN een staakt-het-vuren, maar Marokko noch Algerije stemde in met een referendum over de toekomst van het gebied.

Vele mislukte onderhandelingen onder leiding van de VN volgden; de vier ronden van de voorbije twee jaar leidden alleen maar tot diepere frustraties. Toch verlengde de Veiligheidsraad eind april het mandaat van de VN-missie MINURSO. Christopher Ross, sinds 2009 de nieuwe VN-bemiddelaar, stelde meteen een andere aanpak voor, met kleinere, informele ontmoetingen tussen Marokko en het Polisario om het onderhandelingsklimaat wat op te warmen.

De VN-Veiligheidsraad moet intussen duidelijkere taal spreken over zijn visie op de Westelijke Sahara, schrijft het Amerikaanse blad Foreign Policy. Dat betekent ook dat Marokko duidelijk gemaakt moet worden dat zijn claim op het betwiste gebied niet legitiem is zolang het zich tegen een referendum blijft verzetten. Het Polisario moet dan weer inzien dat het nooit een referendum zal krijgen zolang het niet wil onderhandelen over een vorm van machtsdeling met Marokko.