Veerkracht in Beeld: Tegen de storm

Analyse

Veerkracht in Beeld: Tegen de storm

Veerkracht in Beeld: Tegen de storm
Veerkracht in Beeld: Tegen de storm

De honderdste editie van MO*magazine die eind november 2012 verscheen, stond in het teken van veerkracht. Ter gelegenheid van deze feesteditie vroeg MO* aan vier fotografen een beeld te selecteren dat voor hen dit soms abstracte begrip van veerkracht symboliseert. Mashid Mohadjerin selecteerde deze foto uit Haïti.

Testra is een dorpje vlak bij de grotere stad Léogâne in het westen van Haïti. Daar lag het epicentrum van de fatale aardbeving die Haïti op 12 januari 2010 trof. Onder zelfgemaakte tenten van boomstammen en lakens zochten mensen beschutting. Drie miljoen mensen raakten have en goed kwijt door de aardbeving, 230.000 overleefden de ramp niet.

Dat zelfde jaar in november zaaide een orkaan opnieuw dood en vernieling voor tienduizenden Haïtianen die nog in tenten woonden. En opnieuw dit najaar, toen begin november de orkaan Sandy ook Haïti aandeed. Meer dan vijftig mensen vonden daarbij de dood. Velen die nog steeds in tenten wonen werden opnieuw dakloos, voor de derde keer. Maar de aandacht van de media was intussen meegewaaid naar New York, waar de passage voor minder doden maar véél meer internationale berichtgeving zorgde. Aardbevingen, orkanen, cholera, armoede, geweld en politieke instabiliteit: Haïti lijkt wel gedoemd tot de ondergang. De afgelopen tien jaar werd het land geteisterd door een aaneenschakeling van natuurrampen, politieke mislukkingen en verwoeste huizen en oogsten.

En toch tonen de Haïtianen een ongekende veerkracht, een wil om te leven en om hun bestaan in handen te nemen. Een fierheid om zelf hun toekomst vorm te geven.

Bekijk ook de andere beelden uit Veerkracht in Beeld:

Ploegscharen (Pieter-Jan de Pue)
Dit beeld is gemaakt in het Pamirgebergte, Afghanistan. Kirgizische kinderen verzamelen schroot, lege kogelhulzen en ander koper om te verkopen. Ze dragen zo bij tot het overleven van hun familie.

Regen oogsten (Dieter Telemans)
Khuman staat op een stenen veldberm, een zogenaamd Porto Ricaans terras. De impact van deze terrasvorming is indrukwekkend. Een oogst gaat er gemiddeld twintig procent op vooruit, dankzij de lokale conservatie van vocht. Bovendien kan nu ook land met maar een oppervlakkige vruchtbare laag bebouwd worden omdat de erosie beperkt wordt.

De langzame ramp(Karl De Keyzer)
De vijfenzestigduizend kilometer lange kust van Europa ligt bezaaid met nutteloze verdedigingswerken uit vervlogen tijden. Vele ervan vergden enorme investeringen in materialen en manuren, maar de meeste hebben nooit tot iets gediend. Omdat de vijand niet kwam, of omdat, wanneer hij wel kwam, het bouwwerk allang was gedateerd.