Wat weten we (niet) over het geweld in Oost-Congo?

Analyse

Wat weten we (niet) over het geweld in Oost-Congo?

Wat weten we (niet) over het geweld in Oost-Congo?
Wat weten we (niet) over het geweld in Oost-Congo?

06 mei 2013

Toen de rebellengroep M23 eind 2012 Goma en enkele omliggende steden en gemeenten innam, gingen internationaal alle alarmsignalen af. En toen de leider van M23, Bosco Ntaganda, op 18 maart 2013 de Amerikaanse ambassade in Kigali binnenwandelde om zich over te geven, stond de internationale gemeenschap er perplex bij. Nochtans zijn de instabiliteit, de aanslepende gewelddadige conflicten in de regio en de hoofdrolspelers algemeen bekend. Of toch niet?

In deze serie, die ook als MO*paper wordt gepubliceerd, gaan enkele deskundigen in op aspecten van de blijvende onveiligheid in Oost-Congo die meestal onderbelicht blijven. Met deze poging om meer inzicht te verstrekken in de toestand van deze cruciale regio, hopen zij ook bij te dragen tot een beter beleid ten opzichte van die regio.

Het conflict in Oost-Congo verklaard
Het langdurige conflict in het oosten van Congo valt niet zomaar eenvoudig te verklaren. Koen Vlassenroot belicht de fundamentele oorzaken van het geweld en de strijd om grond en grondstoffen en belicht de regionale en internationale belangen die daarin een rol spelen.
Lees verder

Conflict en stabilisatie in de rest van Oost-Congo
Steven Spittaels richt de blik voorbij de meest zichtbare geweldregio’s en ziet haalbare oplossingen – op voorwaarde dat de staat aanwezig is en investeert in ontwikkeling.
Verschijnt 7/05

Kivu: een lappendeken van gewapende groepen
Specialist Centraal-Afrika Kris Berwouts betoogt dat de berichtgeving over Oost-Congo te veel verengd wordt tot de M23. Hij overschouwt het hele landschap van gewapende groepen, die allemaal een sterk etnische connotatie hebben, in de context na de verkiezingen.
Verschijnt 8/05

Opbouw van vrede in Oost-Congo
Nadia Nsayi, beleidsmedewerker Centraal-Afrika bij Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen rondt de serie rond de situatie in Oost-Congo af met een overzicht van wat volgens haar de voorwaarden zijn om te komen tot vrede in deze conflictregio.
Verschijnt 9/05