MO* 2015-2016, de Tijd 2016-...
Jago
Kosolosky

Jago werkt als webmaster voor MO*, beheert de befaamde MO*wereldbloggers, is begaan met innovatie, beheert de site en schrijft voor site en magazine.

Naast front end development en beeldredactie ondersteunt hij Kilian bij de technische kant van de website en het opstellen van de nieuwsbrief. Verder is hij verantwoordelijk voor de MO*academy, MO*wereldbloggers, en eindredactie voor de website. Op regelmatige basis vertaalt hij artikels van en naar het Engels. Hij is geboeid door (technologische) innovatie in het journalistieke veld en alles wat online leeft en beweegt.

Voor de website is Jago ook één van de nieuwsmanagers. Voorstellen voor artikels of dossiers zijn steeds welkom in de vorm van overzichtelijke pitches op Jago.Kosolosky@mo.be. Deze voorstellen worden op de wekelijkse redactievergaderingen besproken.

Aan de Universiteit Gent studeerde hij Internationale Politiek. Tijdens zijn studies spendeerde hij zes maanden in Washington, DC waar hij les volgde aan The Washington Center for Internships and Academic Seminars en stage liep bij The Washington Quarterly, het opinieblad dat toen nog gehuisd werd door het Center for Strategic & International Studies.

Na een aantal maanden in Brussel bij The German Marshall Fund of the United States trok Jago naar Schotland om er voor het Europees Parlement als communicatiemedewerker in het informatiebureau in Edinburgh te werken. Hierna voegde hij zich bij de redactie van MO* en volgde hij het Postgraduaat Internationale Onderzoeksjournalistiek te Mechelen.

Naast zijn werk bij MO* verricht hij freelance journalistiek werk en geeft hij lezingen en workshops. Ook is hij web developer in opleiding. Zin en onzin kan u tweeten @Jago_Kosolosky.

Contact: Jago.Kosolosky@mo.be (PGP)
+ 32 (0)2 536 19 72
+ 32 (0)498 46 78 96

alle artikels van Jago Kosolosky