Artsen Zonder Grenzen

Gezondheidszorg voor allen

Artsen Zonder Grenzen

In meer dan zestig landen zitten medewerkers van Artsen Zonder Grenzen om gezondheidszorg te verlenen aan wie daar het hardst nood aan heeft. Hier brengen zij verslag uit van hun persoonlijke ervaringen, het plezier en de frustraties van hun werk.