Marie-Laure Mulayi

Doctoraatsstudente en sociologe

Marie-Laure Mulayi

Marie-Laure Mulayi is doctoraatsstudente aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSo) van de KU Leuven. Ze doet onderzoek naar de sociale legitimiteit van een basisinkomen vanuit een multidimensioneel perspectief. Haar onderzoek onderzoekt de houding tegenover het basisinkomen van verschillende belangengroepen en hoe die houding wordt beïnvloed.

Ze is ook actief in het verenigingsleven en richtte in 2019 studentenvereniging Umoja op aan de Universiteit Gent. Die Afrikaanse studentenvereniging wil Afrikaanse studenten in Gent vertegenwoordigen, hen volwaardig laten deelnemen aan het studentenleven en aan bewustmaking doen rond onder meer sociale ongelijkheid, discriminatie en intersectionaliteit.