Saskia Van Nieuwenhove

Jeugdwerkster en journaliste

Saskia Van Nieuwenhove

Saskia Van Nieuwenhove is journaliste (al moest ze die baan even on hold zetten) en is gespecialiseerd in jeugdzorg en -beleid. Ze kreeg hoe langer hoe meer inzicht in het leven van kwetsbare en gekwetste jongeren, die aangaven geen ondersteuning te vinden en krijgen van de reguliere jeugdhulp. Omdat nood soms wet breekt, bood ze een aantal slachtoffers van tienerpooiers onderdak en begeleiding. Het werd een onvoorzien succes en meisjes bleven zich aanmelden. Zo werd ze bezielster van de vzw Klaprozen, dat slachtoffers van tienerpooiers helpt. Klaprozen vzw is een erkende opvang door het Agentschap Opgroeien.