placeholder

Suzanne Kruyt

Na twee jaar in Peru keerde Suzanne Kruyt in 2010 terug naar Bolivia. Ze werkt in La Paz voor Broederlijk Delen, dat lokale en nationale actoren ondersteunt in hun werk rond inheemse rechten, natuurlijke hulpbronnen, onderwijs en duurzame landbouw.