Tine Destrooper

onderzoeker CHRGJ en Wissenschaftskolleg

Tine Destrooper

Tine Destrooper is onderzoeker aan het Centrum voor Mensenrechten aan New York University (CHRGJ) en aan het Wissenschaftskolleg Berlijn. Ze werkt hoofdzakelijk rond vrouwenrechten, overgangsgerechtigheid en sociale bewegingen en doet onderzoek naar de impact van sociaal-economische ongelijkheid op de rechten van kwetsbare groepen. Haar onderzoek kijkt voornamelijk naar de vraag hoe mensenrechten een mobiliserend potentieel kunnen hebben, en hoe dit discours burgerbewegingen kan versterken.