60 jaar Israël is 60 jaar Nakba.

Blog

60 jaar Israël is 60 jaar Nakba.

60 jaar Israël is 60 jaar Nakba.
60 jaar Israël is 60 jaar Nakba.

Israël zal in mei 60 jaar bestaan. Dat zal met grote festiviteiten gevierd worden. Ook in onze media las ik al reportages over “6O jaar Israël”. Zoals steeds krijgt de “60 jaar Nakba” niet die aandacht. De “Nakba” is nochtans de “Catastrofe” die over de plaatselijke bevolking kwam, toen de Europese joden hen uit hun dorpen verdreef. Velen leven nog steeds in vluchtelingenkampen. De families koesteren nog steeds de sleutel van het huis dat ze verlieten als het symbool van hun terugkeer, maar Israël weigert hun het recht.

De Nakba-campagne van Actieplatform Palestina (APP).

Het Actieplatform Palestina is een groep van Vlaamse ngo’s en solidariteitsorganisaties die ijveren voor een duurzame en rechtvaardige vrede in Israël en Palestina. Tot mijn vreugde voeren ze dit jaar nog eens samen campagne over 60 jaar Nakba. De campagne is een gezamenlijk initiatief met ABP (L’Association belgo-palestinienne) een gelijkaardige Franstalige Palestinasamenwerking. Een coalitie tussen Walen en Vlamingen vind ik al een mooi symbool voor het vreedzame samenleving in het Midden-Oosten.

Enkele grote namen reisden naar Palestina. Zij kwamen terug thuis met het verhaal van elke geëngageerde Palestinareiziger: “dit is een onmenselijke situatie, die vraagt om internationale reactie.”

Op zondag 18 mei zal er in Brussel een grote actiedag zijn, met films, debatten, getuigenissen, animatie, informatiestands, … voor elk wat wils.

Van 10 tot 17 april was er een Nakba-informatietoer met een Joodse vrouw en een Palestijnse man. Ik las of hoorde er niet over in de media. Hij resulteerde nochtans in boeiende informatiemomenten

In de volgende blog zal ik u vertellen over mijn eigen ervaringen tijdens de toer. Hieronder vind je al de informatie van de APP-fiche. Waarom zou ik opnieuw gaan schrijven wat zij al prachtig hebben verwoord?

“Sprekerstour Badil-Zochrot 10-17 april 2008

_In mei 2008 viert Israël zijn 60 jarig bestaan. De Palestijnen hebben nog altijd geen eigen staat. Hun onvervreemdbaar recht op zelfbeschikking blijft onvervuld. Anno 2008 hebben de voortdurende uitbreiding van de Israëlische kolonies, de wegblokkades en de muur de Palestijnse bevolking teruggedreven op geïsoleerde en verspreide kernen.

Voor wie het conflict wil begrijpen of naar duurzame oplossingen wil zoeken, is het noodzakelijk dieper te graven naar de oorzaken ervan en af te dalen naar de wortels van een reeds meer dan zestig jaar durende spiraal van geweld en onderdrukking, bezetting en verzet, vredesgesprekken en kolonisering…

Bij de oprichting van Israël en de daaropvolgende oorlog van 1948-1949 werden tussen de 700.000 en 800.000 Palestijnen op de vlucht gedreven, één vierde van de toenmalige bevolking. Meer dan 400 dorpen werden van de kaart geveegd. Het Palestijnse volk herdenkt de gebeurtenissen van 1948 als de Nakba of Catastrofe. Tot op vandaag is één op drie vluchtelingen wereldwijd Palestijn, ongeveer driekwart van de 10,1 miljoen Palestijnen is vluchteling. Het spreekt voor zich dat de Palestijnse vluchtelingenkwestie centraal staat in het Palestijns-Israëlisch conflict en ook een centrale plaats moet innemen in de oplossing ervan. De VN-resoluties 194 en 237 erkennen het recht van de Palestijnse vluchtelingen om terug te keren naar hun huizen en gronden. Toch bleven de vluchtelingenrechten onbespreekbaar bij de vredesonderhandelingen van Oslo, het stappenplan, enz., omdat Israël weigert.

In de campagne “60 jaar ontheemd, 40 jaar bezet” vragen de Belgische ngo’s aandacht voor de vluchtelingenkwestie. Mevr. Tal Dor van de Israëlische ngo Zochrot en Mr. Nidal al-Azzeh van de Palestijnse ngo Badil werpen een verhelderend licht op de Nakba, de vluchtelingenkwestie en mogelijke oplossingen van het conflict. Beide sprekers doorprikken de zionistische stichtingsmythes van de Israëlische staat en leggen een pijnlijk gezamenlijk verleden bloot, dan Israëli’s en Palestijnen met elkaar verbindt in een gedeelde woelige geschiedenis.”_

“Zochrot

Zochrot (‘zich herinneren’ in het Hebreeuws) is een ngo die in 2002 werd opgericht door een groep Israëlische studenten, activisten en leraren die streefden naar een grotere publieke erkenning van de Nakba in Israël. Zij hadden vastgesteld dat de Nakba van 1948 zelden of nooit werd aangekaart in het Israëlische publieke discours.
De hoofdactiviteit van Zochrot is het informeren van Israëlische burgers over de Nakba, om Israëli’s en Palestijnen samen te brengen rond hun gezamenlijke pijnlijke geschiedenis. Op basis van die wederzijdse erkenning wil Zochrot dialoog en debat aanmoedigen. De organisatie is ervan overtuigd dat een ondubbelzinnige erkenning van het verleden de eerste stap is in een proces waarbij Israël haar verantwoordelijkheden moet opnemen voor de gevolgen van haar daden. Dit proces moet uitmonden in gelijke rechten voor alle burgers van Israël en Palestina en een erkenning van het recht voor Palestijnse vluchtelingen om terug te keren naar hun huizen.”

Website van ZOCHROT: www.zochrot.org/index.php?lang=english

Op Youtube kan je dat Eitan Brondstein zelf horen uitleggen.  http://www.youtube.com/watch?v=-B6xdCtK-Jo

“Badil

Badil, voluit Badil Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights, werd opgericht in 1998. De organisatie heeft een sterk uitgesproken geloof in gelijkheid, sociale en politieke rechtvaardigheid en mensenrechten. Zij streeft naar de erkenning en toepassing van het recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen. De vluchtelingengemeenschappen vormen zelf de basis van de ngo, vertegenwoordigd door een Algemene Vergadering en een verkozen Dagelijks Bestuur. Badil is ervan overtuigd dat het uitvoeren van de fundamentele rechten van de Palestijnse vluchtelingen (zoals die zijn bekrachtigd door het Internationaal recht en de mensenrechten) een conditio sine qua non is voor een duurzame oplossing van het

Palestijns-Israëlisch conflict. Badil engageert zich volledig om het Palestijnse volk en de Arabische en Internationale gemeenschap bewust te maken van en te informeren, en de erkenning en de uitvoering van het recht op terugkeer of schadeloosstelling voor Palestijnse vluchtelingen te laten gelden.www.badil.org

“De sprekers

_Nidal Al-Azzeh is zelf vluchteling, heeft een Master in International Comparative Law en een diepgaande interesse  voor mensenrechten en in het bijzonder de vluchtelingenrechten. Hij doceert een cursus aan de Al Quds Universiteit (Jeruzalem) getiteld “Palestinian refugees under International Law”. Hij is lid van de Legal Support Network van Badil en is één van de oprichters van de Lajee Center, een jeugd- en cultuurcentrum in het Palestijnse Aida-vluchtelingenkamp nabij Bethlehem.

Tal Dor behaalde een BA in Sociaal werk aan Tel Hai college. Gedurende zes jaar was ze directeur van Mahapach-Taghir, een gezamelijk Joods-Palestijnse vrouwenorganisatie met een uitgesproken visie op sociaal-economische gelijkheid en een democratische civiele samenleving. Daarnaast zit ze ook in de Raad van bestuur van Zochrot en is ze actief in de Israëlische vredesbeweging. Sinds 2006 woont ze in Parijs waar ze samen met Palestijnse collega  Manal Al Tamimi werkt aan een boek over hun ervaringen als activistes tegen de bezetting.”_

APP

De leden van het Actieplatform Palestina zijn Oxfam Solidariteit, Oxfam Wereldwinkels, Pax Christi Vlaanderen, Protos, Socialisme Zonder Grenzen, Vlaams Internationaal Centrum, Vlaams Palestina Komitee, Vrede vzw, 11.11.11, ACW, Artsen voor vrede, Broederlijk Delen, Christenen voor het Socialisme, CODIP, FOS-Socialistische Solidariteit en INTAL.  www.actieplatformpalestina.be