El Salvador: Minder belastingen voor de rijksten

Blog

El Salvador: Minder belastingen voor de rijksten

De minister van Financiën, Carlos Cáceres, zal de president vragen om zijn veto uit te spreken tegen een hervorming van een artikel in de belastingswet die donderdag 21 oktober 2010 door de parlementsleden van de rechtse partijen in het Congres werd goedgekeurd. De verandering die de rechtse parlementsleden hebben goedgekeurd is dat de mensen die per jaar meer dan 74.210,00 dollars verdienen of bezittingen hebben van meer dan 300.000,- dollars die niet bij de fiscus meer moeten declareren . Het was de voorzitter van de Christen Democraten (PDC), Rodolfo Parker, die voorstelde om het artikel 91 van de belastingswet af te schaffen. Dat artikel werd pas vorig jaar december goedgekeurd. De bedoeling was door dit artikel sommige manieren van belastingsonduiking te voorkomen.

Beste allemaal,

Er gebeurt hier elke dag wel wat. Dit keer waren het (alweer) de rechtse congresleden die de vooruitgang van het land tegenwerkten. Hier kunnen jullie het lezen. Achtergrond informatie voor dit artikel kunnen jullie vinden in Contrapunto (in het spaans natuurlijk).

SAN SALVADOR – De minister van Financiën, Carlos Cáceres, zal de president vragen om zijn veto uit te spreken tegen een hervorming van een artikel in de belastingswet die donderdag 21 oktober 2010 door de parlementsleden van de rechtse partijen in het Congres werd goedgekeurd.

De verandering die de rechtse parlementsleden hebben goedgekeurd is dat de mensen die per jaar meer dan 74.210,00 dollars verdienen of bezittingen hebben van meer dan 300.000,- dollars die niet bij de fiscus meer moeten declareren .

Het was de voorzitter van de Christen Democraten (PDC), Rodolfo Parker, die voorstelde om het artikel 91 van de belastingswet af te schaffen. Dat artikel werd pas vorig jaar december goedgekeurd. De bedoeling was door dit artikel sommige manieren van belastingsonduiking te voorkomen.

De wijze waarop een en ander gebeurde in het Congres doet denken aan andere momenten waarop de rechtse partijen op verrassende wijze sommige hete hangijzers wisten te laten goedkeuren. De Christen Democraten kwamen op het allerlaatste moment, toen al heel wat parlementsleden naar huis waren, met het voorstel en met het verzoek om dit in een keer in de plenaire zitting te behandelen. Normaal gesproken moeten dit soort voorstellen naar de respectievelijke commissies. Toen het land gedollariseerd werd gebeurde dat op precies dezelfde manier, in de vroege ochtenduurtjes, toen iedereen het vergaderen al zat was..

Dit soort handelen wordt hier in de volksmond sindsdien genoemd als “madrugones” (letterlijk vertaald als: in de vroege ochtenuren), ook al gebeurt dit niet noodzakelijk in de vroege ochtend.

Het artikel 91 verplicht de mensen die het meeste inkomen hebben om aangifte te doen van de groei van hun inkomen. Daarbij moeten ze aangeven waar die groei op gebaseerd is. Op die manier kan de fiscus onregelmatigheden onderzoeken en de nodige belastingen heffen.

De klucht van het Congres

De reden waarmee Parker en de andere rechtse parlementsleden schermden was dat de 9.000 rijkste mensen van het land die onder die wetgeving vallen, slachtoffer zouden kunnen zijn van de misdadigers, als die zouden weten wat ze verdienen en hebben.

Parker zei dat die rijken slachtoffer van ontvoering, van afpersing of zelfs van moord zouden kunnen zijn. De informatie die in handen komt van corrupte medewerkers van de fiscus, kan makkelijk in de handen komen van de georganiserde misdaad die in het land opereert.

Dus, zei Parker, de rijke ondernemers of grootgrondbezitters die dergelijke verklaringen moeten geven, zouden hier niet “rustig” meer kunnen leven en zouden het land moeten verlaten met hun hele hebben en houden.

“Nu hebben die mensen tenminste een garantie om te investeren want niet iedereen kan weten wat hun bezittingen zijn” pochte de Christen Democraat.

De wet werd goedgekeurd met de stemmen van ARENA, PCN (de partij die decennia lang de militaire dictators heeft gesteund), GANA (een afscheuring van de ARENA partij) en natuurlijk ook de PDC (waar Ana Guadalupe Martínez, ex guerrillera commandante, vice voorzitster van is!!! Hoe een dubbeltje rollen kan!!!).

Mario Ponce van de PCN zei dat zelfs de juwelen moesten opgegeven worden bij de bezittingen. “Die informatie in handen van corrupten is levensgevaarlijk”, wist hij.

Alleen het FMLN en CD (Cambio Democrático, met 1 stem in het Congres) hebben tegen gestemd. Hun argument was dat door dit artikel weg te halen uit de belastingswet, de deur wagenwijd openstaat voor nog meer belastingsontduiking. Ook het FMLN vraagt aan President Funes om zijn veto tegen die hervorming uit te spreken.

De Congresleden die nu voor die hervorming gestemd hebben, zijn dezelfden die een onderzoek eisen tegen de Inspectrice van de Politie, die een proces heeft geopend tegen 21 officieren die uit het leger komen en nu bij de politie zijn en beschuldigd worden van lid te zijn van de georganiseerde misdaad.

Die congresleden hebben ook tegen een verandering in het Strafrecht gestemd. Artikel 345 van het Strafrecht wilde immers de georganiseerde misdaad met naam en toenaam noemen. Op die manier konden die misdadigers opgepakt worden onder de Wet ter Verbanning van de Bendes. De georganiseerde misdaad valt door die weigering dus volledig buiten het strafrecht. De naam “georganiseerde misdaad” komt immers nergens voor in het strafrecht. Dus mensen die daar bij horen kunnen in ieder geval daarvoor niet opgepakt of veroordeeld worden.

Merkwaardig dat diezelfde congresleden het nu hebben over eventuele corrupte medewerkers op het ministerie. De pot verwijt de ketel?

De wereld op zijn kop?

Groetjes alweer van

Rosa (Guadalupe) en Willibrord (Guillermo)