Falende ontwikkelingsdoelen: water en elektriciteit

Nieuws

Falende ontwikkelingsdoelen: water en elektriciteit

Falende ontwikkelingsdoelen: water en elektriciteit
Falende ontwikkelingsdoelen: water en elektriciteit

Thalif Deen

20 februari 2014

Met de deadline van de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (MDG's)  in zicht in 2015, zit nog steeds een groot deel van de wereldbewoners zonder schoon drinkwater, sanitair en elektriciteit.

De Algemene Vergadering van de VN belegde deze week een tweedaagse conferentie over water, sanitair en duurzame energie, in het bijzonder met het oog op de ontwikkelingsdoelen na 2015. Waterexperts zijn echter sceptisch over de vooruitgang op korte termijn, vooral in Zuid-Azië en Afrika ten zuiden van de Sahara.

In een rapport uit 2012 claimde de VN dat het doel bereikt was om het aantal mensen dat geen veilig water heeft te halveren. John Ashe, de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, wees er dinsdag echter op dat nog steeds 768 miljoen mensen in de wereld het zonder schoon water moeten doen. Dit is ongeveer een tiende van de wereldbevolking. Tweeënhalf miljoen mensen hebben geen goede sanitaire voorzieningen en jaarlijks sterven zo’n 700.000 kinderen aan diarree die veroorzaakt wordt door vervuild water en slechte sanitaire voorzieningen. Ongeveer 1,4 miljard mensen hebben geen elektriciteit in hun huis.

Ashe zei dat ongeveer 80 procent van de wereldbevolking in gebieden woont waar de watervoorziening niet optimaal is.

SDG’s

Volgens Girish Menon, directeur internationale programma’s bij WaterAid in Londen, hebben hygiëne en sanitatie in de afgelopen jaren te weinig aandacht gekregen. Die tekortkomingen moeten volgens hem worden meegenomen in de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) na 2015 .

Clarissa Brocklehurst, waterexpert en voormalig chef water, sanitatie en hygiëne bij Unicef, zei dat stadsbewoners veel vaker toegang tot schoon water en sanitair hebben dan plattelandsbewoners. “Van de vooruitgang die op dit terrein geboekt is, profiteert niet iedereen in gelijke mate.” Ook zouden in sommige landen gemarginaliseerde etnische groepen in dit opzicht achterblijven.

Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne zijn van groot belang als het gaat om het uitroeien van armoede, het verbeteren van de gezondheidszorg, de voeding, het onderwijs en gendergelijkheid, zei Menon, en vormen een basis voor economische groei.

Economische crisis

De wereldwijde investeringen in water en sanitatie namen tussen 2009 en 2011 met ongeveer een miljard dollar af, deels als gevolg van de economische crisis, zei Menon. In 2012 namen de investeringen weer toe, maar ze zijn nog steeds onvoldoende.

Het is onduidelijk hoeveel ontwikkelingslanden precies uitgeven aan water en sanitatie, maar Afrika ten zuiden van de Sahara haalt in ieder geval niet eigen richtlijn van 0,5 procent van het bruto binnenlands product, zei Menon.