Geef slachtoffers weer hoop

Blog

Wereld Dag tegen Mensenhandel

Geef slachtoffers weer hoop

Geef slachtoffers weer hoop
Geef slachtoffers weer hoop

Er gaat geen dag voorbij of er komen nieuwe berichten binnen over vrouwen, mannen en kinderen die in de moderne slavernij verkocht worden. Ze worden gedwongen om in sweatshops te werken, op het veld of in bordelen. Deze mensen leven in het openbaar, zowel in de rijkste, als in de armste landen ter wereld.

Mensenhandel buit de droom op een beter leven uit, een droom die velen koesteren voor zichzelf of hun kinderen. Mensenhandelaars ontnemen deze hoop door mensen tot handelswaar te maken. Deze perfide praktijk blijft, ondanks onze inspanningen, maar al te vaak onbestraft.

Vandaag, op 30 juli, vieren we de allereerste VN-Dag tegen mensenhandel. De dag probeert het bewustzijn van het probleem te vergroten en wil respect eisen voor de rechten van de slachtoffers van mensenhandel. We uiten we onze solidariteit met de kwetsbaarsten onder ons. Vandaag beloven we hun dierbaarste goed terug te geven: hoop.

Want de waarheid is dat we dit gevecht niet aan het winnen zijn.

Het protocol dat mensenhandel bestraft, ging al tien jaar geleden van kracht onder de VN-Conventie tegen Transnationale Georganizeerde Misdaad.

Het protocol betekende een enorme stap vooruit in de strijd tegen moderne slavernij. Voor de eerste keer in de geschiedenis was er een internationaal instrument dat alle vormen van mensenhandel illegaal maakte; net zoals sexuele uitbuiting, gedwongen arbeid, orgaanhandel, huisslavernij en andere vormen van slavernij.

Een noodzakelijke stap, want toen het Protocol aangenomen werd, had niet eens de helft van alle landen in de wereld een wet die mensenhandel verbood. Nu heeft 90 procent van de landen dat wel.

Op 30 july 2010 nam de Algemene Vergadering van de VN een ambitieus plan aan om mensenhandel te bestrijden. Zo werd het Trust Fund voor de Slachtoffers van Mensenhandel opgericht en stelt het VN-Kantoor voor Drugs en Misdaad het Mensenhandelsrapport op om een beter zicht te krijgen op de praktijk.

Vorig jaar werd beslist om van 30 july de Dag tegen Mensenhandel te maken (in resolutie 68/192). Maar nu moeten we deze strijd opvoeren. Want ondanks de vooruitgang die de vorige jaren geboekt is, komt de wetgeving van sommige landen niet overeen met het protocol en bestrijkt ze niet alle vormen van mensenhandel en haar slachtoffers. Daardoor blijven miljarden mensen ter wereld kwetsbaar zijn ze niet voldoende beschermd.

Zelfs met een degelijk wetgevend kader, blijft de toepassing van de wetten vaak een probleem. Sinds 2007 is het aantal veroordelingen voor mensenhandel extreem laag gebleven. Zoals het rapport van UNODC aantoont, heeft 15 procent van alle landen geen enkele veroordeling opgetekend tussen 2010 en 2012. Een kwart van alle landen heeft minder dan 10 veroordelingen uitgesproken.

Deze overtredingen kunnen niet getolereerd worden.

Dit zijn enorm zorgwekkende cijfers, niet in het minst omdat we ervoor moeten zorgen dat de overtreders voor hun misdaad ter verantwoording geroepen moeten worden. Maar ook omdat we een belangrijk signaal ometen geven aan criminelen voor wie mensenhandel een activiteit is van lage risicos en hoge winsten: deze overtredingen kunnen niet getolereerd worden.

Tegelijkertijd merken we dat meer en meer slachtoffers kinderen zijn. Vooral meisjes onder de 18 zijn kwetsbaar.

We kunnen allemaal bijdragen aan de strijd tegen mensenhandel. Het bewustzijn speelt hierbij een sleutelrol: ook al is mensenhandel een internationaal misdrijf, het vindt locaal plaats. Mensenhandel begint in onze burrten en gemeenschappen.

De overgrote meerderheid van de veroordeelde mensenhandelaren – de recruteerders, transporteerders en uitbuiters – komen uit hetzelfde land als de slachtoffers, of zijn afkomstig uit het land van eindbestemming. Zelfs wannee internationale grenzen overschreden worden, liggen de oorsprong en de eindbestemming van mensenhandel vaak in dezelfde regio.

Ik nodig iedereen uit om te doen wat hij of zij kan. 

Het Vrijwillig VN-Trust Fund voor Slachtoffers van Mensenhandel steunt kleine organisaties die de slachtoffers van mensenhandel direct bijstaan. Het fnds wordt volledig door vrijwillige bijdragen gefinancierd, vooral met donaties van overheden, de zakenwereld en individuen. Iedere schenking telt.

Laat ons deze allereerste Werelddag tegen Mensenhandel een dag zijn waarop we in actie schieten. We hebben meer bewustzijn nodig, meer opleiding en meer vastberadenheid om een halt toe te roepen aan deze misdaad die zich voor onze ogen afspeelt.

Yury Fedotov is uitvoerend directeur van het UN kantoor voor Drugs en Misdaad.

Doe mee aan de #givehope campagne en toon je solidariteit met de slachtoffers van mensenhandel.