Jongeren zaaien Terra Solidária

Blog

Jongeren zaaien Terra Solidária

Enkele jaren voor de oprichting van Fetraf-Sul/CUT werd, eind jaren '90, al begonnen met het vormingsprogramma Terra Solidária. Een vondst van een titel: 'Solidaire Aarde'. Het zou een synoniem kunnen zijn voor Wervel: Werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw. Solidariteit en ecologie, waar ook Mundo B in Brussel voor staat.

Synergie

In de lijn van deze traditie van Terra Solidária wordt nu een interessant multiplicatoreffect opgezet. Met 5000 jongeren uit de drie zuidelijke staten.

Uitgerekend de dag dat ik in Chapecó aankwam, was er een geanimeerd treffen van de organisatoren en lesgevers in het nieuwe project. Het gaat om een synergie van het Ministerie van Agrarische Ontwikkeling, Fetraf-Sul/CUT, de nieuwe universiteit Fronteira Sul en SEBRAE: Curso juventude Semeando Terra Solidária/Jongerencursus om een solidaire aarde te zaaien.

Naast de rijke inhoud van de 12 modules is vooral het activeren van jongeren innoverend. Ze worden opgeleid om de opgedane kennis te multipliceren bij hun achterban. In april 2013 start de cursus die anderhalf jaar zal lopen. 120 jongeren – 30 per deelstaat – werden bereid gevonden om dit traject te doorlopen en om anderen in de opleiding mee te nemen. In de tussentijd van hun cursusdagen zullen zij zelf de kennis in de gemeenten van hun regio doorgeven. Voor het volgen van de cursus en het mee opleiden krijgen de 120 jongeren van de plaatselijke syndicaten een salário mínimo.

De objectieven van deze onderneming?

Tijdens het voorbije congres konden we regelmatig horen dat één van de grote zorgen momenteel is: de leegloop van het platteland, met vooral de jongeren die naar de stad trekken. Dus: een acuut gebrek aan opvolgers en het voorheen dynamische leven op het platteland dat dreigt stil te vallen.

De cursus draait rond drie assen:

  • agricultura familiar en campesinato;

  • sociale organisatie – associaties en syndicaal werk.

  • maatschappij en staat.

Algemeen objectief: vormingsplaatsen uitbouwen en de organisatie van de jongeren uit de Agricultura Familiar, vanuit de affirmatie en waardering van het platteland. Met de bedoeling om de aanwezigheid op het platteland te verzekeren met inkomen, vorming en levenskwaliteit.

Meer specifiek:

  • inzetten op de permanentie van jongeren op het platteland door hen te betrekken in de ‘políticas públicas’;

  • vormen van nieuwe leiders in de syndicaten en voor de economische organisaties van de Agricultura Familiar;

  • het stimuleren van de jongeren om thuis te geraken in de digitale wereld om zo met hun bedrijf beter te kunnen aansluiten bij de digitale mogelijkheden;

  • kansen scheppen voor het runnen van het eigen bedrijf door middel van een methode om familiale productie-eenheden te beheren, met het oog op duurzaamheid, diversificatie en opname van aangepaste technologie;

  • bevorderen van ruimtes om inkomen te genereren, terwijl diverse alternatieven worden geëxploreerd.

Universiteit en platteland ontmoeten elkaar

Een belangrijke partner in het hele proces is de nieuwe universiteit UFFS. Ze is het resultaat van een jarenlange strijd van volksorganisaties om een universiteit te krijgen in Zuid-Brazilië, daar waar tot voor enkele jaren geen gelegenheid tot vorming was.

De grond is aan beide kanten van de oceaan dichtgereden door zware machines. De chemische exportlandbouw verarmde verder het bodemleven.

Laat deze jongeren de versteende bodem omwoelen en met hun handen bewerken. Stilaan zullen ze een solidaire aarde kunnen herscheppen. Dikwijls tegen beter weten in. Dat kregen ze van hun ouders mee.

Zullen ze vruchteloos wachten op een bedrijfsopvolger?