‘Viva Daniel’

Blog

‘Viva Daniel’

‘Viva Daniel’
‘Viva Daniel’

Vorige week bracht twee verkiezingen op drie dagen tijd. Tussen de twee politieke centra toont de kaart een lijn van 3000 kilometer, in vogelvucht welliswaar. In realiteit was het een wereld van verschil.

Bij de ene werd er maandenlang met modder gegooid van de ene partij naar de andere en vice versa. Bij de andere vloog de modder voornamelijk van de ene kant naar de andere, waar hij strategisch onder de mat geveegd werd. Bij de ene verkiezingen werden er miljarden dollars in campagnes gestoken. Debatten, tours, tv-shows, de verkiezingen waren niet weg te denken uit het straatbeeld. Hiertegenover verdwenen die van de anderen in het niets. Zelfs de schreeuwerige pamfletten schreeuwden er niet zo luid.

Zelfs de schreeuwerige affiches schreeuwden niet zo luid.

Fien Van den Steen

Verkiezingstijd en –nijd

Verkiezingen brengen nijd met zich mee. Het niet gunnen van de winst aan de tegenstander, want winst voor de ander impliceert eigen verlies. En we verliezen niet graag. Geen campagne, geen verkiezingen en al helemaal geen gezichtsverlies. Dus wordt er gestreden om te winnen. De verkiezingsstrijd.

De respectloze uitingen van de ene kandidaat over de andere zouden moeten worden geturfd. Trek dat aantal af van de som positieve uitlatingen, constructieve woorden over zichzelf en over de tegenpartij. En we komen waarschijnlijk nog in min uit. Verkiezingswaarde in mineur.

De verkiezingscampagne van het FSLN ingebed in het straatbeeld. Geen miljardencampagne.

Fien Van den Steen

Veni, vidi, vici

Hij kwam, hij zag en hij overwon. In beide verkiezingen. In de ene was het hoogst waarschijnlijk dat hij ging winnen, de peilingen toonden in die richting. In de andere was het spannend tot op het laatste moment, ook de peilingen hadden de verdeeldheid aangetoond. Na afloop kwamen beide mannen de verkiezingswinst opeisen. De stemming had beslist. Deze mannen zouden het worden. Daniël Ortega (FSLN) voor Nicaragua en Donald Trump voor de Verenigde Staten.

Er kwamen mensen op straat in de landen van beide heren. Kolonnes trokken door  verschillende steden. Het volk was rumoerig, er werd gescandeerd en met vlaggen gezwaaid. Alleen was de boodschap die van beide mensenmassa’s uitging totaal verschillend.

Muziek. Gelach. Gedans. Vreugdevolle gezichen. De vlaggen wapperden de nieuwe president toe. Geen middelvinger naar het systeem. Geen protest. De meerderheid had gekozen.

In de Verenigde Staten trok men met boe-geroep de straat op. De net verkozen president werd verwenst. Het deed denken aan de Brexit-teneur. De beslissing was aan het volk: ja of nee, Clinton of Trump. Een deel van het volk stemt ‘nee’, ‘Trump’, een middelvinger naar de geglobaliseerde markt.

Een ander deel van diezelfde bevolking voelde zich tekortgedaan. Ze trokken opnieuw de straat op. Ze eisten hun stem op die verloren was gegaan, omdat de meerderheid democratisch beslist had. De relativiteit van begrippen als meerderheid en democratie.

In Nicaragua stroomden de straten vol na de bekendmaking van de eerste resultaten.  Een allegaartje van gemotoriseerde voertuigen reed rond met vaandels, toeterend. Muziek. Gelach. Gedans. Vreugdevolle gezichen. De vlaggen wapperden de nieuwe president toe. Geen middelvinger naar het systeem. Geen protest. De meerderheid had gekozen.

De minderheid bleef binnen. Zocht steun voor haar stem buiten de grenzen van het land, maar het geroep van de massa overstemde. De meerderheid had beslist.

‘Viva Daniel’, werd er gescandeerd. ‘Not my president’, klonk het aan de overkant tegen Donald Trump. Een week tijd. Twee verkiezingen. Een wereld van verschil.