Water als mensenrecht zaait tweedracht binnen VN

Water als mensenrecht zaait tweedracht binnen VN

Thalif Deen

16 juli 2010

Een langverwacht voorstel om het recht op water en sanitaire voorzieningen te erkennen als een fundamenteel mensenrecht verdeelt rijke en arme landen binnen de Verenigde Naties.

Bolivia zal de conceptresolutie voor “het mensenrecht op water en sanitatie” eind deze maand naar verwachting indienen bij de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN.

Volgens Maude Barlow, die namens het Canadese Blue Planet Project al lang pleit voor het recht op water, wordt het voorstel vooralsnog geblokkeerd door de rijke landen. “Australië, Engeland, de VS – en Canada is het ergste,” zegt ze. Vertegenwoordigers van haar regering zeggen dat ze niet gedwongen willen worden om water met de VS te delen, maar volgens Barlow is dat een “truc” om niet te hoeven zeggen dat Canada graag wil verdienen aan zijn watervoorraden.

“Het is inderdaad een belangrijk punt voor ontwikkelingslanden”, zegt een diplomaat die anoniem wil blijven. Een recht op water bestaat op dit moment nog niet. Maar, zegt hij, volgens tegenstanders zou de Algemene Vergadering hiermee voor haar beurt spreken omdat er al een vergelijkbaar proces in Genève speelt.

Niet onverdeeld gelukkig

Ook Ann-Mari Karlsson van het Stockholm Internationaal Water Instituut (SIWI) steunt het recht op water en sanitatie, maar is niet onverdeeld gelukkig met de conceptresolutie. “We zijn het met de onafhankelijke VN-expert eens dat het in samenhang moet worden gezien met artikel 11 van de sociaal-economische mensenrechten waarin het recht op een noodzakelijke levensstandaard wordt omschreven. Een VN-resolutie zou dat duidelijk moeten maken, maar het concept doet dat op dit moment nog niet.”

Volgens haar zou de resolutie zich bovendien vooral moeten richten op afvalwaterverwerking. De wereld loopt op dat punt meer achter op de millenniumdoelen dan op de beoogde toegang tot water, aldus Karlsson.

Een aantal maatschappelijke organisaties, zoals Food and Water Europe en de Corporate Europe Observatory, hebben in een brief aan het Europees Parlement steun gevraagd voor de resolutie.