Wereldsolidariteit op de Internationale Arbeidsconferentie

Blog

Wereldsolidariteit op de Internationale Arbeidsconferentie

 Wereldsolidariteit op de Internationale Arbeidsconferentie
 Wereldsolidariteit op de Internationale Arbeidsconferentie

In het zog van de ACV-CSC delegatie, trekken ook Wereldsolidariteit (WSM) en de Internationale Christelijke Arbeidsjongeren (IKAJ) elk jaar naar de Internationale Arbeidsconferentie. Naast de ”usual suspects”, met name Ann De Jonghe en Bart Verstraeten, reisden dit jaar ook enkele andere collega’s mee. Een kijkje achter de schermen.

Voor het eerst zijn Andre Kiekens, de Algemeen Secretaris, en Fabienne Sichien, die het nationale beleidswerk opvolgt, meegegaan. Ook 2 vertegenwoordigers van de koepels reisden mee: Michel Cermak van CNCD en Koen Detavernier van 11.11.11. Voor hen allemaal was het een kennismaking met de ILO en de manier waarop vakbonden uit de ganse wereld het sociale overleg op internationaal niveau voeren. Ze maakten ook live mee hoe WSM, IKAJ en andere sociale bewegingen dit proces zoveel als mogelijk proberen te ondersteunen. Daarover later meer.

Ze waren erg onder de indruk van deze hoogmis van de wereld van het werk en de belangrijke rol die de Belgische vakbonden erin vervullen. Luc Cortebeeck, Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur, nam uitgebreid de tijd om de delegatie in te wijden in de werking van de ILO, haar structuren en de uitdagingen waarvoor deze organisatie staat. Marc Leemans, die opnieuw de Vicevoorzitter van de Normencommissie is, en Véronique Rousseau maakten hen wegwijs in de werking van deze Commissie.

“Dit was erg leerrijk voor mij” zegt Fabienne Sichien vanuit Genève. “De ILO is voor het beleidswerk van WSM dé referentie, haar “Waardig Werk Agenda” staat centraal in ons werk en dat van onze strategische partners in Noord en Zuid. Dat bovendien de Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Voorzitter van de werknemersgroep in de Normencommissie nog de tijd genomen hebben, ondanks hun drukke agenda, om de delegatie te ontvangen en te woord te staan, maakt de ervaring alleen maar specialer”.

De kers op de taart was een informele maar erg sympathieke ontmoeting met de nieuwe Directeur-Generaal Guy Ryder. In het gesprek maakte de Directeur-Generaal meteen duidelijk welke prioriteiten hij ziet voor de ILO:

  • De uitbreiding van sociale bescherming naar mensen die vandaag de dag uitgesloten blijven, in lijn met Aanbeveling 202 over sokkels van sociale bescherming;

  • De ondertekening van het akkoord over brandveiligheid en de veiligheid van gebouwen in Bangladesh zorgt voor een momentum en dat moeten we ten volle benutten.

  • De post 2015 agenda is een opportuniteit en we moeten er absoluut voor zorgen dat de waardig werk agenda de plaats krijgt die ze verdient.

“Dit zijn niet toevallig ook 3 terreinen waarop WSM erg actief is en zal blijven in de komende jaren”, onderlijnt Andre Kiekens. “De Directeur-Generaal gaf zelf ook aan dat een goede samenwerking tussen de sociale partners en het middenveld op deze terreinen een win-win is en verwees daarbij expliciet naar het baanbrekende werk van de Belgische “Waardig Werk Coalitie”. We moeten deze aanmoediging aangrijpen om, samen met de Belgische Noord-Zuidbeweging, het werk van de ILO verder te ondersteunen en daarbij het belang van de vakbonden als belangrijke actoren van ontwikkeling te promoten. De campagne over het recht op sociale bescherming, die de koepels en hun leden willen voeren in 2015 en 2016, leent zich daar prima toe”, besluit hij.

Bart Verstraeten