Azië-Pacific

Nieuws

Oost-Timor wil erkenning als Minst Ontwikkeld Land

Oost-Timor wil meteen na zijn formele erkenning als lidstaat van de Verenigde Naties doorstoten tot de groep van de Minst Ontwikkelde Landen. Die status is geen grote eer, maar er hangen wel handelsvoordelen en meer ontwikkelingshulp aan vast.
Nieuws

Protest tegen illegaal grootgrondbezit lokt felle repressie uit

In mei en juni zijn al meer dan 20 boeren opgepakt in twee provincies in het noorden van Thailand. De arrestanten zijn activisten van een groeiende beweging voor landhervorming die haar eisen kracht bijzet door braakliggende gronden te bezetten. De eigenaars, de plaatselijke elite en rijke Thais die hun vaak illegaal verworven landerijen vanuit de ...
Nieuws

Aziatische Ontwikkelingsbank blijft het moeilijkhebben met sociale en ecologische bezwaren

De Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) wil zijnInspection Panel hervormen, een controleorgaan dat de machtigeontwikkelingsfinancier attent moet maken op sociale of ecologische bezwarenbij de grote projecten die de bank helpt realiseren. Het Inspection Panelgeeft geregeld de noodkreten van lokale bevolkingsgroepen door, maar debetrokken regeringen en ...
Nieuws

Politie ondermijnt strijd tegen aids in India

Het programma voor de bestrijding van aids inIndia wordt tegengewerkt door de Indiase veiligheidsdiensten, zo beweertHuman Rights Watch (HRW) in een rapport dat gisteren (dinsdag) werdvoorgesteld. Het aids-programma van de Indiase overheid mikt oprisicogroepen als prostituees, homo's en druggebruikers en schakelt die ookin voor de verdeling van con ...
Nieuws

Minerale rijkdom Tamilstranden is toetje van vredesgesprekken

Wanneer de regering van Sri Lanka en deseparatistische Tamiltijgers de vredesgesprekken tot een goed einde brengen,heeft dat voor het Tamilgebied in het noordoosten van het eiland aangenamefinanciële consequenties. De stranden bevatten er een schat aan mineralerijkdommen en het staatsbedrijf Lanka Mineral Sands staat klaar om delucratieve export te ...
Nieuws

Regering onder vuur wegens verdachte dood gevangen journalist

De Nepalese regering van premier Sher BahadurDeuba ligt zwaar onder vuur van journalistenverenigingen enmensenrechtenorganisaties na mediaberichten over de dood van een maoïstischgezinde journalist in de gevangenis. De woede wordt nog aangewakkerd door deonhandige communicatie van de regering, die het overlijden wil bevestigennoch ontkennen.
Nieuws

Digitale bibliotheek moet Indische traditionele producten beschermentegen patenten

Indische wetenschappers hebben een DigitaleBibliotheek van Traditionele Kennis (TKDL) samengesteld, een databank die defel belaagde biodiversiteit in India in de toekomst zou moeten beschermen.Maar volgens critici gaat de databank het voor biopiraten juist ergmakkelijk maken om traditionele producten te patenteren.
Nieuws

Poppentheater moet respect afdwingen voor gehandicapten

Poppen die andersvalide kinderen voorstellen zijnde sterren van een vernieuwend Costaricaans spektakel dat binnenkort optournee gaat door heel Centraal-Amerika om de bevolking respect bij tebrengen voor mensen met een fysisch of mentale handicap. Er zijn ooktelevisie-uitzendingen van het spektakel voorzien.
Nieuws

Vertrek Afghaanse vluchtelingen zware dobber voor lokale economie

Lange tijd beschouwden de inwoners van dePakistaanse stad Peshawar de vele Afghaanse vluchtelingen in hun stad alseen economische last. Maar nu de Afghanen massaal naar hun land terugkeren,heeft dat toch een grote weerslag op de plaatselijke economie. De productievan handgeweven tapijten kampt met een gebrek aan arbeidskrachten, huis- engrondeigena ...
Nieuws

Advocaat voert stille campagne tegen doodstraffen

Volgens sommige Chinezen voert hij een missionimpossible, maar dat wil Li Yunlong niet horen. De 51-jarige advocaat voertcampagne tegen de duizenden doodstraffen die Chinese rechtbanken jaarlijksuitspreken. Toen ik in de jaren 80 voor het eerst in beroep ging tegen eendoodvonnis, verklaarden veel collega's me gek, zegt de professor aan hetrechtsins ...
Nieuws

Jakarta eist compensatie voor 24 jaar “ontwikkeling” Oost-Timor

Aan de vooravond van het bezoek van de kersverse Oost-Timorese president Xanana Gusmao aan Indonesië heeft de regering in Jakarta herhaald dat ze zichzelf als rechtmatige eigenaar beschouwt van de gebouwen, wegen, kantoren, elektriciteitsvoorzieningen en de meeste andere openbare infrastructuur op het halfeiland. De Indonesische regering wil compen ...
Nieuws

Katholieke kerk eist ratificatie protocol van Kyoto

De invloedrijke katholieke kerk in Australië heeft de regering van premier John Howard zondag opgeroepen het protocol van Kyoto te ratificeren. De ongewoon concrete politieke stellingname kwam er naar aanleiding van de lancering van Catholic Earthcare Australia, een initiatief waarmee de Australische kerk meer aandacht wil vragen voor de milieuprob ...

Pagina's