Europa

Nieuws

EU moet veranderen om problemen globalisering aan te pakken

De Europese Unie moet net als andere internationale instellingen zelf grondig veranderen om prangende problemen als de kloof tussen arme en rijke landen en andere uitdagingen die samenhangen met de globalisering aan te pakken. Dat is de conclusie van een rapport dat de voormalige Deense premier Poul Nyrup Rasmussen heeft geschreven voor de Europese ...
Nieuws

Transgene gewassen bedreigen flora en fauna

Genetisch gewijzigde gewassen zorgen voor eenverarming van ecosystemen, zo blijkt uit drie onafhankelijke Britse studies.De studies kunnen gevolgen hebben voor Europese verordeningen inzaketransgene gewassen.
Nieuws

“Preventie natuurrampen integraal deel van duurzame ontwikkeling”(VN-conferentie)

– De impact van natuurrampen is in de voorbije dertigjaar drastisch toegenomen. De duizenden doden, miljoenen daklozen enmiljardenschade komen vooral op rekening van ontwikkelingslanden, diedaardoor in één klap jaren van economische groei verliezen. EenVN-conferentie in Bonn heeft regels opgesteld om maatregelen ter preventievan natuurrampen te int ...
Nieuws

'Europese grondwet verzwakt ontwikkelingshulp'

De Europese ontwikkelingshulp dreigt een ondergeschoven kind te worden in de nieuwe Europese grondwet. Waarnemers maakten zich al zorgen over de stiefmoederlijke bedeling van het ontwikkelingshulp in de voorstellen van de Europese Conventie. De uitwerking ervan gaat helemaal de verkeerde richting uit, zeggen Britse en Duitse ngo's.
Nieuws

Balkanlanden doorbreken taboe rond kinderhandel

In Servië is deze week een campagne tegen kinderhandel gelanceerd die in heel de Balkan zal worden gevoerd. De voorbije vier jaar zijn uit de Balkanlanden zeker enkele honderden kinderen per jaar weggevoerd naar West-Europa, op vraag van bordeelhouders en pornomakers of om er te gaan stelen of te bedelen. Waarschijnlijk zijn er veel meer slachtoffe ...
Nieuws

Eén op vier oorlogsveteranen lijdt aan Vietnamsyndroom

Don't mention the war: het is het adagium van Servië anno 2003. Maar voor de veteranen van de Servische burgeroorlog is vergeten de slechtst denkbare remedie. Sinds een ex-soldaat vorige week vier collega's neerschoot, wordt er in Servië voor het eerst openlijk gepraat over het 'Vietnamsyndroom'.
Nieuws

Balkan is nog niet van oorlog af

De oorlog in wat vroeger Joegoslavië was, maakt nog steeds slachtoffers. Het is geen strijd tussen soldaten of burgers meer. Maar één tussen duizenden nog op te ruimen landmijnen en de argeloze inwoners van de grensstreken tussen Servië, Kroatië, Bosnië en Kosovo. De beste ontmijningsspecialisten blijven uit de Balkan weg. Zij krijgen betere contra ...
Nieuws

Europees parlement vraagt diplomatieke druk voor Guantanamo-gevangenen

Een groep Europese parlementsleden eist dat deEuropese Unie de Verenigde Staten onder druk zet om de krijgsgevangenen opGuantanamo Bay een menswaardige behandeling en een eerlijk proces te geven.Onder de naar schatting 650 gevangenen zitten meer dan twintig Europeanen.
Nieuws

Ngo's noemen Europese subsidievoorstellen 'halfbakken'

Het voorstel voor een 'ontwikkelingsvriendelijke' hervorming van het Europese landbouwbeleid vallen niet in goede aarde bij de Europese ngo's.
Analyse

Rik Torfs: 'Kerk laat staat voorgaan'

Rik Torfs: Kerk laat Staat voorgaan, God in de grondwet in Sri Lanka, Turkije, Iran, Israël
Nieuws

EU wil 'middeleeuwse' WHO hervormen

De Europese Commissaris voor de Handel Pascal Lamy vindt dat de Wereldhandelsorganisatie (WHO) aan herziening toe is. De mislukking van de Wereldhandelstop in Cancun bewijst volgens Lamy dat een werkwijze waarbij inmiddels 148 landen het allemaal eens moeten raken over de kleinste details van nieuwe internationale handelsregels, niet werkbaar is.
Nieuws

Europa wil centrale pijler van VN worden

De Europese Unie wil een prominentere rol binnen de Verenigde Naties. Gisteren stelde de Europese Commissie nieuwe samenwerkingsvormen voor tussen de EU en de VN, ook in domeinen waar de Europese lidstaten nu nog 'cavalier seul' spelen. Chris Patten, de commissaris voor Externe Relaties, wil dat de EU meer geld pompt in de Verenigde Naties. Een nie ...

Pagina's