Mensenrechten

Analyse

Zes mensenrechtenverdragen

Zes mensenrechtenverdragen Woord en daad Er is veel vooruitgang geboekt
Nieuws

De steile weg naar de WSIS-top over de informatiesamenleving

Op minder dan een maand van de wereldtop over deinformatiesamenleving (WSIS) is er geen politieke eensgeziendheid over deprincipesverklaring en het actieplan. Struikelblokken blijven de oprichtingvan een infrastructuurfonds, een eis van ontwikkelingslanden, en de eis vanChina dat elke verwijzing naar mensenrechten uit de teksten wordt geschrapt.Een ...
Nieuws

Is een hervorming van de VN Veiligheidsraad mogelijk ?

Hoe zal de veiligheidsraad er in de toekomstuitzien? VN Secretaris-generaal Kofi Annan en een 16-koppige denktank staanvoor een schier onmogelijke opgave: het huidige, machteloze mechanismeomvormen tot een efficiënt veiligheidsorgaan.
Nieuws

Anti-terrorismewetten bedreigen verdedigers van mensenrechten - VN

Regeringen over de hele wereld gebruiken nieuwe wetten inzake terrorismebestrijding om mensen met een afwijkende mening te criminaliseren en het recht af te schaffen om de overheid aansprakelijk te stellen voor wat er mis loopt. Dat zegt Hina Jilani, een speciale gezant van de Verenigde Naties, in een nieuw rapport. Het wordt haar niet in dank afge ...
Nieuws

Bruidsschat blijft slachtoffers maken

Vorig jaar zijn in Bangladesh zeker 192 vrouwen vermoord omdat hun schoonfamilie niet tevreden was met de bruidsschat die ze hadden meegebracht. Nog eens 30 vrouwen pleegden zelfmoord omdat ze de aanhoudende beledigingen en pesterijen rond dat thema niet meer konden uithouden. Duizenden vrouwen in Bangladesh worden geslagen en vernederd tot hun fam ...
Nieuws

Banyamulenge willen terug naar Katanga

Nu de betrekkingen tussen Congo en Rwandazich lijken te normaliseren, willen steeds meer Congolezen van Rwandeseorigine terug naar de grond en het huis vanwaar ze zijn verjaagd. Zo ook inLubumbashi in de zuidoostelijke provincie Katanga, waar een driesterrenhotelterug in handen is van zijn Banyamulenge-eigenaar. De herintegratie verlooptniet zonder ...
Nieuws

Ecuadoraanse boeren en indianen eisen 1 miljard van ChevronTexaco

In het stadje Lago Agrio in de Ecuadoraanse provincie Oriente begon deze week het proces van 30.000 lokale boeren en indianen tegen ChevronTexaco. Ze stellen dat het bedrijf het milieu vergiftigd heeft, en de gezondheid van mensen en veestapel heeft aangetast door jarenlang massaal toxisch afvalwater en ruwe olie te dumpen.
Nieuws

Waakhond voor terreurbestrijding gevraagd

In Rusland worden gedode terroristen door de staat in de grond gestopt in plaats van begraven door hun familie. De Verenigde Staten houden nu al twee jaar mensen gevangen in Cuba zonder enige vorm van proces. Om dergelijke ´antiterroristische maatregelen` te onderzoeken, is een officieel controlemechanisme nodig binnen de Verenigde Naties, aldus di ...
Nieuws

Dood van 94 Iraakse burgers blijft onbestraft - HRW

Het Amerikaanse leger zou de dood van tientallen Iraakse burgers moeten onderzoeken. Maar het houdt zelfs geen lijst bij van de burgers die het doodt, zegt Human Rights Watch in een rapport dat dinsdag werd vrijgegeven.
Nieuws

Abortus van vrouwelijke foetussen doet vrouwentekort verder toenemen

In India worden sinds de jaren zestig steeds meer vrouwelijke foetussen geaborteerd; daardoor zijn er bij de min zesjarigen in India nu nog amper 927 meisjes voor elke duizend jongens. Sinds begin dit jaar is er nu een wet die dat soort van prenatale vrouwenonderdrukking strafbaar stelt. Maar omdat ze niet wordt toegepast, werd deze week een bewust ...
Nieuws

Moord op 650 leraars bleef ongestraft

In Colombia werden de laatste tien jaar honderden leraars vermoord door paramilitairen en rebellen. De leraarsbond schat dat er dit jaar gemiddeld drie leraars per maand vermoord werden. De speciale VN-rapporteur voor Onderwijsrechten vindt dat de Colombiaanse overheid meer kan doen om leraars en leerlingen te behoeden voor het geweld van de burger ...
Nieuws

Verkiezingscampagne ontsierd door moorden en manipulatie

Bij de bloedige verkiezingscampagne in Guatemala zijn al minstens twintig mensen om het leven gekomen, onder wie kandidaten voor het burgemeesterschap en een schepenambt. De rechtse partijen, ook die van ex-dictator Ríos Montt, scoren hoog in de polls.

Pagina's

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.