Mensenrechten

Nieuws

Dagen van uitleveringsverbod voor ex-juntaleden lijken geteld

De Argentijnse regering staat op het punt decreet 1581 in te trekken. De vorige president Fernando de la Rúa ondertekende de wet in december 2001, twee weken voor zijn tumultueuze aftreden. Het decreet zorgt ervoor dat uitleveringsverzoeken van buitenlandse rechters voor mensenrechtenschenders ten tijde van de dictatuur automatisch worden afgewezen ...
Nieuws

Scepsis over ondertekening anti-martelprotocol

De Mexicaanse regering heeft het VN-protocolvan Istanbul ondertekend, dat ervoor moet zorgen dat daders vanmartelpraktijken voortaan worden gestraft. De mensenrechtenorganisaties zijnsceptisch, omdat foltering in Mexicaanse gevangenissen schering en inslag isondanks hoogdravende verklaringen in het verleden. Als woorden volstonden,was Mexico al lan ...
Nieuws

Anti-Amerikaanse media krijgen wind van voren

Anti-Amerikaanse persstemmen krijgen het steeds moeilijker in Egypte. Het regime van president Hosni Moebarak verbood eerder deze week om veiligheidsredenen de publicatie van het weekblad al-Sadaa van de politieke partij al-Takalal. 45 journalisten hebben voor vrijdag een zitstaking aangekondigd in het gebouw van de Egyptische persbond.
Nieuws

Generatieconflict onder Chileense militairen zorgt voor spektakel

Het leger is in Chili een permanente bron vansensationele onthullingen en bittere broedertwisten geworden. De huidigelegertop en voormalige lagere officieren van het Pinochet-regime komen voorde dag met bekentenissen over de executie van politieke gevangenen. Achthoge Pinochet-getrouwen slaan openlijk een mea culpa. De vereniging vangepensioneerde ...
Nieuws

Bruidentekort kan selectieve abortus niet stoppen

De huwelijksmarkt in de rijke Indiaselandbouwprovincie Haryana werkt niet volgens de wetten van vraag en aanbod.Hoewel er per 1000 mannen slechts 782 vrouwen zijn, is de marktwaarde vaneen bruid niet gestegen. De bruidschat om een dochter gehuwd te krijgen wasnog nooit zo hoog. Onder het motto “spendeer een paar honderd roepie nu,spaar er duizenden ...
Nieuws

Opgroeien in Irak is gevaarlijke onderneming

De vijftien miljoen kinderen in Irak worden blootgesteldaan de oorlogstuigen die overal rondslingeren. Meer dan vier miljoenkinderen worden volgens Unicef bedreigd door te voorkomen ziektes als polio,tetanus, difterie, kinkhoest, mazelen en tuberculose.
Nieuws

Hommeles in Slowaakse regering over nieuwe abortuswet

Het Slowaakse Parlement is scherp verdeeld overeen pas goedgekeurd amendement op de abortuswet. Het amendement maaktabortussen legaal tot in de vierentwintigste week van de zwangerschap, opvoorwaarde dat de moeder of de foetus een ernstig gezondheidsrisico loopt.Maar de christen-democratische regeringspartij heeft het over eenaanmoediging voor 'se ...
Nieuws

Chili gaat confrontatie met folterverleden aan

Eerst de waarheid. Dan de gerechtigheid. Vervolgens het herstel. Tenslotte de verzoening. In vier stappen wil de Chileense president, Ricardo Lagos, een stinkende open wonde helen. Die van de duizenden slachtoffers van de militaire dictatuur van Augusto Pinochet, die gedurende zeventien jaar werden vervolgd, opgesloten en gefolterd, en nooit enige ...
Nieuws

‘Oerindianen staan voor culturele genocide’

Latijns-Amerikaanse indianen die elk contact met de westerse beschaving uit de weg gaan, dreigen binnen enkele jaren alleen nog in de geschiedenisboeken voor te komen. De regeringen van de landen waar dergelijke geïsoleerde groepen van inheemsen nog leven - Brazilië, Ecuador, Peru en Paraguay – erkennen het recht van die volken om ongestoord ...
Nieuws

Rechten migranten beter beschermd - maar niet in industrielanden

Migranten kunnen in een beperkt aantal landen eindelijk ook een internationaal verdrag inroepen dat hun rechten omschrijft. Na dertien jaar wachten is dinsdag de Internationale Conventie over de Bescherming van Alle Arbeidsmigranten en hun Familieleden in werking getreden. Het verdrag is nog maar door 22 van de 191 VN-lidstaten geratificeerd; 17 an ...
Nieuws

Homohuwelijk wordt bespreekbaar

Latijns-Amerika is nog niet zo ver als Europa bij de wettelijke erkenning van de band tussen partners van hetzelfde geslacht, maar in sommige landen is het taboe toch al doorbroken. In Buenos Aires en de Zuid-Argentijnse provincie Río Negro kunnen homo's en lesbiennes een soort samenlevingscontract sluiten, en in Chili, Brazilië en Mexico-stad moet ...
Nieuws

Amnesty publiceert handboek tegen martelpraktijken

Soms volstaan eenvoudige maatregelen om martelpraktijken tegen tegaan. De mensenrechtenorganisatie Amnesty International geeft aan de handvan case-studies een overzicht in het handboek: “Combating Torture: a Manualfor Action”. Het rapport bewijst dat “martelpraktijken steeds nieuwe vormenaannemen en de strijd ertegen meer dan ooit noodzakelijk is”. ...

Pagina's

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.