Klimaat

John Vandaele
Analyse

REDD de bossen, spaar het klimaat

Ontbossing is verantwoordelijk voor een vijfde van de wereldwijde CO2-uitstoot. Een oplossing daarvoor komt er pas als een levende boom meer geld in het laatje brengt dan een dode. Een mondiaal akkoord hierover is dringend nodig om een nieuwe klimaatzwendel te vermijden.
Lisa Van Damme
Analyse

Bolivia: Klimaattop van de Volkeren

De Boliviaanse president Evo Morales zit in april een Wereldconferentie van de Volkeren voor met de bedoeling een wereldwijd referendum over het klimaatthema tot stand te brengen. MO* ontmoette Alexandra Flores van de Fundación Solón, getuige voor Broederlijk Delen tijdens de voorbije vastencampagne over het klimaat.
Analyse

Zonder milieu geen ontwikkeling

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de Belgisch Technische Coöperatie (BTC) publiceerde de dienst een rapport waarin dertig Belgische ontwikkelingsprojecten beoordeeld worden op de impact die ze hebben op het milieu.
Analyse

Addis Abeba: duurzame landbouw in de stad

Ethiopië is een van de landen die vandaag al zwaar te lijden hebben onder de klimaatverandering, vooral vanwege de massale ontbossing. Op de klimaatconferentie in Kopenhagen was eerste minister Meles Zenawi een van de prominentste leiders uit het Zuiden die pleitten voor financiering van aanpassing aan en verzachting van de gevolgen van de klimaatv ...
Lectrr
Opinie

Het klimaat verdraagt geen opportunisme

Het klimaatprobleem oplossen zonder een reëel engagement van het bedrijfsleven is in de huidige wereld bijna onmogelijk. De consequentie daarvan is dat een klimaatbeleid niet zonder marktmechanismen kan. Het gaat er vandaag niet om of we daar blij of droevig om zijn, de vraag is hoe bedrijven omgaan met het complexe instrumentarium dat daarvoor ont ...
Nieuws

"Koch is geheime kracht achter klimaatontkenners"

Koch Industries, een bij het publiek relatief onbekende Amerikaanse oliegigant, is een van de drijvende krachten achter de campagne van klimaatontkenning, zo blijkt uit onderzoek van milieuorganisatie Greenpeace. Volgens het rapport heeft het bedrijf al bijna 25 miljoen dollar uitgegeven aan de campagne.
Nieuws

Noodhulp voor Mongolië wegens vrieskou

Mongolië gaat deze winter gebukt onder temperaturen tot -50°C. Minstens tien procent van het vee is al gestorven door de barre omstandigheden. Een gigantisch aantal, want een derde van de bevolking is herder. De VN heeft al enkele projecten opgestart, maar vraagt om meer noodhulp.
Nieuws

VN zoeken geld voor half miljard zuinige fornuizen

Op een bijeenkomst in Londen zoeken hooggeplaatste politici en zakenlui deze week manieren om honderd miljard dollar bijeen te krijgen voor de strijd tegen de klimaatverandering. Een gelijktijdige vergadering van de Verenigde Naties en de Stichting Shell in Washington klinkt minder ambitieus, maar kan veel meer uithalen. Het is de bedoeling op grot ...
Nieuws

Lasers geven windmolens duwtje in de rug

Als windmolens gerichter naar de windrichting geplaatst worden, kan dat de stroomproductie aanzienlijk verhogen. Een nieuw en goedkoop lasersysteem kan daar voor zorgen.
Nieuws

Brits Hooggerechtshof: "Uitbreiding Heathrow houdt te weinig rekening met klimaatpolitiek"

Het Britse Hooggerechtshof heeft geoordeeld dat het plan van de Britse regering voor een derde landingsbaan op de luchthaven van Heathrow "onhoudbaar is op juridisch vlak en strijdig met het gezond verstand".
Nieuws

"Klimaatontkenning is niets nieuws"

Hoewel het voorbije decennium het warmste ooit was, blijkt uit enquêtes dat het klimaatbewustzijn in de Verenigde Staten en Canada de laatste maanden scherp gedaald is. De reden: een niet aflatende campagne van misinformatie door oliemaatschappijen, evangelische christenen en de media, zegt Naomi Oreskes, professor Geschiedenis en Wetenschapsstudie ...
Nieuws

Egyptische boeren in het nauw door stijgende zeespiegel

Boeren in de Nijldelta laten hun akkers in de steek omdat er vanuit de ondergrond steeds meer zout water naar boven komt. De stijgende zeespiegel bedreigt de graanschuur van Egypte en zelfs de miljoenenstad Alexandrië.

Pagina's