Klimaat

Zach Lipton
Nieuws

Toerisme en klimaatverandering bedreigen Antarctica

Toerisme en klimaatverandering zijn de twee grootste zorgen van milieuorganisaties en regeringen die het Antarctisch Verdrag ondertekenden dat vijftig jaar geleden in werking trad. Afgevaardigden van lidstaten, experts en activisten zijn momenteel in Buenos Aires bijeen voor de 34ste bijeenkomst van landen die partij zijn in het verdrag.
shrapnel1
Analyse

‘CO2 uitstoten is even onethisch als de slavernij’

Voor een deskundige in de opwarming van de aarde is David Archer een opvallend koel karakter. Als professor in de geofysica aan de Universiteit van Chicago luidt hij geregeld de alarmbel over de staat van het klimaat. Maar net zo goed beschouwt hij windparken en zonnepanelen als lapmiddeltjes die het energievraagstuk nooit zullen oplossen. Archer g ...
World Economic Forum
Analyse

Op weg naar een groene economie

'De stap naar dertig procent emissiereducties niet zetten, is weigeren om in actie te komen', vindt UNEP directeur Achim Steiner. Voor Steiner moeten alle krachten gebundeld worden om te komen tot een groene economie. Dat is de enige weg om het natuurlijk kapitaal te behouden, met een wereldbevolking van 9,5 miljard.
www.hubbertpeak.com/Helga Orinx
Analyse

Europa moet afkicken van olieverslaving

‘Als we niet snel in actie komen, zullen we in de nabije toekomst wellicht gedwongen worden om onze mobiliteit en onze import uit andere delen van de wereld drastisch in te krimpen.’ Zo klonk het dreigend uit de mond van Europees Commissaris voor Transport en Mobiliteit Mareta Jager op een conferentie over Piekolie in het Europees parlement.
Nieuws

Mauritaanse hoofdstad bedreigd door zee

Al vijf jaar lang wordt de Mauritaanse  hoofdstad geteisterd door de stijging van de zeespiegel. Er zijn steeds meer overstromingen, sommige zones van de stad veranderen in moeras en steeds meer huizen verzakken of storten in. Volgens sommige studies zou de stad in 2050 helemaal verdwenen zijn onder de zeespiegel.
Nieuws

Senaat geeft volle steun aan Financiële Transactietaks

Donderdag werd met een meerderheid van stemmen de resolutie voor de invoering van de Financiële Transactietaks goedgekeurd in de Belgische Senaat. Deze taks kan veel extra middelen opleveren voor een sociaal beleid, voor ontwikkelingssamenwerking en voor de strijd tegen de klimaatverandering.
Reuters
Nieuws

"CO2-emissiemarkt is een mislukking"

CO2-emissiemarkten, die twintig jaar geleden werden geïntroduceerd om de uitstoot van CO2 door de industrie te verminderen, werken niet, zeggen deskundigen. Daarnaast zijn ze ook gevoelig voor fraude en financiële misdrijven.
Europees Parlement
Nieuws

Europese lobby’s beletten reductie van broeikasgassen

De klimaatvoornemens van de EU worden ondermijnd door Europese lobby’s. Zij verzetten zich met hand en tand tegen een verdere reductie van uitstootgassen. Bovendien blijft de EU vasthouden aan milieuonvriendelijke en “valse” oplossingen zoals emissiehandel en kernenergie om haar CO2-uitstoot te beperken. Dat zeggen Carbon Trade Watch en Corporate E ...
Nieuws

Brazilianen willen geen versoepeling boswet

Het Braziliaanse parlement debatteert over de versoepeling van de boswet om zo in sommige gebieden meer ontbossing mogelijk te maken. De meeste Brazilianen willen dat president Dilma Rousseff daar haar veto tegen stelt als het zover komt, blijkt uit een enquête.
Lowana Veal/IPS
Nieuws

Groene stroom stinkt in IJsland

IJsland heeft problemen met de aardwarmte die op veel plaatsen in het land groene energie levert. De uitbreiding van een geothermische centrale in de buurt van Reykjavik staat op de helling omdat er met de gebruikte stoom ook waterstofsulfide vrij komt. Dat gas stinkt naar rotte eieren en irriteert de ogen en ademhalingswegen.
Nieuws

Ontwikkelingslanden beloven meer CO2-inspanningen dan rijke landen

De onderhandelingen over een nieuw klimaatakkoord zitten in een impasse. Tot hiertoe blijken de rijke landen minder ver te willen gaan bij het inperken van hun uitstoot van CO2 dan China, India, Brazilië en de andere ontwikkelingslanden. En zelfs als alle landen hun beloften helemaal houden, gaat de reductie lang niet ver genoeg om de verwachte sti ...
Nieuws

Boomplantacties kunnen niet op tegen ontbossing in Burkina Faso

Burkina Faso plant elk jaar tien miljoen boompjes om de verwoestijning tegen te gaan, en toch blijft het land in snel tempo beboste gebieden kwijtspelen. Droogte, armoede en de bevolkingsdruk zijn de belangrijkste oorzaken.

Pagina's