Klimaat

Nieuws

Kleine klimaatwijziging volstaat al voor aardbevingen

Er is niet eens een grote wijziging van het klimaat nodig om natuurgeweld zoals vulkaanuitbarstingen en aardbevingen te veroorzaken. Een kleine verandering volstaat al om de planeet uit balans te brengen, zeggen verscheidene wetenschappers.
MO*
Nieuws

Minister Magnette blijft hopen op een mondiaal klimaatakkoord

Minister Paul Magnette houdt vol dat het glas meer dan half vol is, ook al zijn er op de klimaattop in New York weinig opvallende zaken te noteren. ‘Liever een goed compromis dan hoge ambities zonder geen akkoord’, is zijn motto.
Nieuws

Klimaattop levert weinig concrete engagementen op

Ban Ki-moon, Barack Obama en Hu Jintao openden de Klimaattop in New York met weinig verrassende en weinig concrete standpunten. Vanuit de ontwikkelingslanden klinkt een dringende vraag om veel meer te doen dan mooie woorden te herhalen.
Nieuws

Woestijn rukt steeds verder op in Latijns-Amerika

De woestijnvorming rukt steeds verder op in Latijns-Amerika. Een van de zwaarst getroffen landen is Argentinië. Daar begint vandaag een twee weken durende VN-conferentie over woestijnvorming.
Nieuws

‘Groene energie kan zeeleven ook schaden’

Britse onderzoekers doen een dringende oproep om de impact van groene energie op het leven in zee te bestuderen. Alternatieve energiebronnen zoals offshore windmolenparken kunnen voordelen bieden maar ook nadelen, waarschuwen ze.
Nieuws

IJsberen vallen steeds vaker mensen aan

IJsberen vallen steeds vaker mensen aan, zeggen Canadese onderzoekers. Ze wijten dat aan de klimaatwijziging, die het ijsseizoen steeds korter maakt.
Nieuws

Oxfam pleit voor aparte fondsen voor klimaatverandering

Als de klimaatstrijd aangegaan wordt met beloofde ontwikkelingsfondsen, zal dit ten koste gaan van de reeds geboekte vooruitgang in het kader van de Millenniumdoelstellingen, waarschuwt Oxfam in haar nieuw rapport “Beyond Aid”.
Nieuws

Ontwikkelingsrapport Wereldbank krijgt tegenwind

Het World Development Report 2010 van de Wereldbank roept de rijke landen op om een leidersrol op te nemen in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Veel ontwikkelingslanden en milieuorganisaties staan echter sceptisch tegenover de makelaarsrol die de Bank zichzelf toekent.
Nieuws

Overdracht van groene technologie blijft holle slogan in Afrika

Volgens het protocol van Kyoto moeten de industrielanden groene technologieën overdragen aan arme landen om hen te helpen bij de strijd tegen de klimaatverandering. In de praktijk komt daar weinig van terecht, klagen ingenieurs in Mali. Nabouwen, net als China dat deed, is volgens hen de enige uitweg.
Nieuws

India bereid tot 'vrijwillige' uitstootbeperking

India is bereid op vrijwillige basis eenzijdige maatregelen te treffen om de groei van zijn uitstoot van broeikasgassen in te perken. Het land zou daartoe ook doelstellingen willen vastleggen. Volgens de Indiase website Indiatimes denkt milieuminister Jairam Ramesh na over een wetsvoorstel in die zin.
Nieuws

Aantal Europese banen in windenergie is verviervoudigd sinds 2003

De windenergiesector in de Europese Unie heeft zijn aantal banen meer dan verviervoudigd in vijf jaar. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Europese Windenergievereniging (EWEA) en de Spaanse Universiteit van Alcalá. Ondanks de Europese opmars blijft er een tekort aan deskundigen.
Nieuws

Bomen van Afrikaanse boeren worden goud waard

Als de internationale gemeenschap het ernstig meent met de strijd tegen de klimaatverandering, kan het behoud van de boombestanden in Afrika veel geld opleveren. Afrikaanse landen met weinig oerwoud maken zich sterk dat er ook een vergoeding moet komen voor het aanplanten van bomen op landbouwgrond.

Pagina's