Transitie

Analyse

Stockholm op de groene weg

In 2050 wil de Zweedse hoofdstad Stockholm een CO2-vrije stad zijn.
Analyse

MO* zet uw lokaal inititief in de kijker

In 2011 zal MO* meer aandacht schenken aan lokale initiatieven die de samenleving duurzamer maken en meer in overeenstemming met de draagkracht van de aarde. Projecten ook die gaan in de richting van een samenleving die leert gelukkig zijn met een kleinere voetafdruk, zodat er meer groeiruimte overblijft voor het Zuiden en toekomstige generaties.
Analyse

Groene laptop niet erg mensvriendelijk in Congo en China

Voor het eerst is het Duitse onderzoeksbureau Greendelta erin geslaagd naast de milieubelasting ook de sociale impact te meten van een laptop gedurende zijn levenscyclus.
Reuters
Nieuws

Klimaatverandering bedreigt gezondheid gewassen

Overal ter wereld heeft de landbouw het zwaar te verduren door droogte, hittegolven en zware stormen. Maar onderzoekers vrezen dat de klimaatverandering ook andere risico's met zich meebrengt, met name op het vlak van plagen en ziekten.
Opinie

Een Nobelprijs voor de Chinese regering?

Is er een goede reden te bedenken waarom de Chinese regering de Nobelprijs voor de Vrede zou moeten krijgen, en niet Liu Xiaobo? Op het eerste gezicht lijkt het een idiote vraag, op het tweede gezicht ook. Maar laat ons toch eens proberen om de intellectuele oefening te maken, of zoals we het vroeger in onze les wiskunde pleegden te noemen, een “be ...
Nieuws

Duurzame groei moet Latijns-Amerikaans dilemma oplossen

De Latijns-Amerikaanse landen moeten water en vuur met elkaar verzoenen: ze willen hun uitstoot van broeikasgassen verminderen zonder hun economische en sociale ontwikkeling op te offeren. Experts pleiten voor subsidies voor hernieuwbare energie en de ontwikkeling van groene technologie.
Nieuws

WikiLeaks legt Amerikaanse bezorgdheid rond teerzanden bloot

De beruchte WikiLeaks-documenten bevatten ook belangrijke informatie over de omstreden teerzanden in Canada. De Verenigde Staten blijken zich goed bewust van de gevolgen voor het milieu maar willen de diplomatieke betrekkingen met Canada niet op het spel zetten.
Nieuws

Colombiaanse koeien op dieet voor minder winden

Een van de belangrijkste oorzaken van het broeikaseffect vormen, gek genoeg, winderige koeien. Het methaan dat daarbij vrijkomt is een zeer sterk broeikasgas, maar wetenschappers in Colombia hebben nu ontdekt dat ze het kunnen verminderen door de dieren moerasrolklaver te laten eten.
Analyse

Stadslandbouw onder de wolken

Onder de naam Klorofil streven drie enthousiastelingen ernaar om stadslandbouw te promoten. Dat doen ze via mobiele minituintjes en door groenten en kruiden op daken te kweken. ‘Het idee ontstond toen ik drie jaar geleden door Afrika reisde. Stadstuinen waar mensen hun eigen groenten telen zijn daar een heel normaal verschijnsel. Ik vroeg me af ...
Analyse

Klimaatgeld voor Senegal en Honduras

Soms komt er ook goed nieuws van het front van de klimaatonderhandelingen. Het Adaptatiefonds, waarover op de klimaatonderhandelingen van Bali (2007) een akkoord was bereikt, heeft in september de eerste twee projecten goedgekeurd: een in Senegal en een in Honduras.
Analyse

China op kop in de wind

Op de VN-klimaattop van Kopenhagen in december 2009 werd China, samen met de Verenigde Staten, in de wind gezet als een van de actoren die een sterk akkoord onmogelijk maakten. Dat belet niet dat China veel doet om zijn economie klimaatvriendelijker te maken. Zo zal het mogelijk nog in 2010 en ten laatste in 2011 dertig gigawatt (GW) aan geïnst ...
Analyse

Is groener Europa een bedreiging voor Chili?

MO* vroeg Patricia Matus van het Chileense ministerie voor Milieu hoe haar land als grondstoffenleverancier reageert op Europa’s streven naar een groenere economie.

Pagina's