Transitie

Analyse

Nieuw recept voor grondstoffendieet

Mijnbouw is een boomende business. Nooit stonden de prijzen van metalen en mineralen zo hoog –een weerspiegeling van de groeiende vraag en de schaarste van het aanbod. In de toekomst zal de druk op die grondstoffen niet vanzelf dalen. De wereldbevolking stijgt, net als de groep mensen die naar een grotere materiële welvaart streeft.
Analyse

Nederland springt onzorgvuldig om met restwarmte

Nederland laat elk jaar een potentieel van duizenden megawatt aan restwarmte onbenut. Energiecentrales zetten slechts een klein gedeelte om in stadswarmte. Onbegrijpelijk, vindt Utilities, het Nederlandse vakblad voor de energiesector, dat de kwestie in haar laatste nummer aankaartte. Want restwarmte draait een hoog rendement indien goed aange ...
Nieuws

Bakermat van koffie is nu modelreservaat

Ethiopië is groen en vol leven in Kafa, 475 kilometer ten zuidwesten van Addis Abeba. Boeren en natuurbeschermers slaagden er de afgelopen tien jaar in de aftakeling van een uniek regenwoud te stoppen. Het woud waar de nu wereldwijd geteelde Arabica-koffie vandaan komt, werd in juni door de Unesco erkend als een biosfeerreservaat.
Nieuws

Scheurtjes in Costa Rica's groene imago

Voor velen is Costa Rica nu eens een land dat echt werk maakt van zorg voor zijn natuur. Maar milieubeschermers in eigen land hebben wel wat aanmerkingen op dat groene imago.
Fanny Defoort
Analyse

Groene Revolutie, goede evolutie?

In Rwanda woedt een Groene Revolutie: de overlevingslandbouw moet zo snel mogelijk vervangen worden door een commerciële, gericht op export en voedselzekerheid. Rwanda heeft een bevolkingsdichtheid die te vergelijken is met die van België. Tegen 2020 wil de overheid dan ook het aantal mensen in de landbouw verminderen van tachtig naar vijftig ...
Analyse

Een veerkrachtige samenleving

Een ecologische crisis treft de armen het meest. Sociaal werkers kunnen groene denkers bewust maken van die sociale dimensie, zegt sociaal filosoof Jef Peeters in Een veerkrachtige samenleving. Sociaal werk en duurzame ontwikkeling.
Analyse

Groene Revolutie, goede evolutie?

In Rwanda woedt een Groene Revolutie: de overlevingslandbouw moet zo snel mogelijk vervangen worden door commerciële landbouw gericht op export en voedselzekerheid. Tegen 2020 wil de overheid dan ook het aantal Rwandezen aan de slag in de landbouw terugbrengen van tachtig naar vijftig procent.
Analyse

De spons van Zuid-Amerika

De Cerrado is een Braziliaanse savanneregio die zich uitstrekt over elf deelstaten en wel twee miljoen vierkante kilometer bestrijkt. In tegenstelling tot de Amazone is ze niet erkend als beschermd gebied. De Cerrado functioneert immers als reservezone voor uitbreiding van het landbouwareaal.
Analyse

Groene studenten gespot

De aandacht voor duurzaam kotleven neemt toe in de Vlaamse studentensteden. In Gent promoot studentenbeweging Ecohomes een milieuvriendelijk woonbeleid in studentenhomes.
Analyse

Marokko op het groene pad

Onder de Maghreblanden valt Marokko op als het om groen beleid gaat. De overheid spreekt de laatste jaren voortdurend over duurzame ontwikkeling, heeft een milieucharter opgesteld en organiseert internationale meetings rond ecologie en groene business. Meer nog, het land wil in het Afrikaanse continent leider zijn in de productie van hernieuwb ...
VUBPress
Recensie

Opkrikkende boeken

De boekenmarkt kent sinds kort twee inspirerende boeken die helpen om de onheilspellende klimaatberichten door te slikken. Tenminste, als je als lezer open staat voor de missie die beide boeken uitdragen. Die is: we kunnen als individu wel degelijk verschil maken.
Analyse

Colombiaanse boeren grijpen terug naar traditie

Duizenden Colombiaanse boeren en inheemse gemeenschappen die in klimaatgevoelige gebieden wonen, hebben de handen in elkaar geslagen met de overheid en met wetenschappelijke instellingen.

Pagina's