Dossier Grondstoffenjacht geopend

De globale klimaatambities klinken veel mijnbedrijven als muziek in de oren. Want om fossiele brandstoffen vaarwel te kunnen zeggen, zijn meer grondstoffen broodnodig: nikkel, kobalt of lithium, bijvoorbeeld. En die grondstoffen moeten ergens vandaan komen. Wat is de impact van die mijnbouw op mens, milieu én klimaat?