Dossier Polen en tegenpolen

In Polen wordt de Europese Unie steeds meer als een neoliberale bezetting ervaren. Het verzet zwaait met nationalistische, katholieke vlaggen en geeft verder vorm aan het Europese anti-liberalisme. Met een oppervlakte van tienmaal België, 38 miljoen inwoners én de huidige president van de EU is Polen één van de belangrijkste lidstaten. Zijn Polen onze tegenpolen of medestanders? Kan de Poolse solidariteit haar eigen tegenpolen nog overstijgen?