Andere kijk op Congo’s leiders

Extra

Andere kijk op Congo’s leiders

Tony Busselen is lid van de Congowerkgroep van de ontwikkelingsngo Intal en verbleef anderhalf jaar in Kinshasa. Met zijn Congo voor beginners schetst hij ongeveer dezelfde periode als David Van Reybrouck. Maar hij doet met veel minder pagina’s en minder verbale verve. Als het gaat om de dramatische gevolgen van de externe bemoeienissen zit hij op dezelfde golflengte als Van Reybrouck.

Alleen legt Busselen daar haast exclusief de nadruk op. Daarmee samenhangend heeft hij een veel positiever kijk heeft op Patrice Lumumba en de Kabila’s. Hij ziet die als echte volksnationalisten met een eigen visie op de ontwikkeling van hun land. Juist dat is volgens hem de reden waarom zowel Lumumba als Laurent-Désiré Kabila moesten verdwijnen voor het Westen.
Historicus Ludo De Witte die in zijn eentje de moord op Lumumba terug op de Belgische agenda plaatste, vindt Van Reybrouck in deze alvast te vriendelijk voor ons land. Van Reybrouck stelt dat België mee de overbrenging van Lumumba naar Katanga plande maar niet zijn moord. Vraag is of daar in de gegeven omstandigheden veel verschil tussen was.
België heeft zich in 2002 verontschuldigd voor zijn rol in de moord op Lumumba. Zo onschuldig was ons land dus niet. Hun verschillende visie zet beide auteurs er ook toe aan om andere citaten uit Che Guevara’s passage in Congo te gebruiken: Busselens citaat looft Laurent-Désiré Kabila, Van Reybroucks boort hem de grond in. Of hoe de Congolese geschiedenissen die we te lezen krijgen, noodgedwongen een element van subjectiviteit bevatten.
_Congo voor beginners door Tony Busselen is uitgegeven door EPO. 196 blzn. ISBN 978 90 6445 589 6
_