Buiten de lijntjes

Extra

Buiten de lijntjes

Buiten de lijntjes
Buiten de lijntjes

De grote boog van de familiegeschiedenis is een geliefkoosde vorm voor Zuid-Aziatische schrijvers om hun persoonlijke of maatschappelijke verhalen te vertellen. Dat is een van de dingen die Pakistan en India blijven delen, ook na de pijnlijke scheiding in 1947.

Het debuut van Ali Sethi, De wensmaker, neemt complexloos en behoorlijk virtuoos zijn plaats in die traditie in. Sethi is opgegroeid in Lahore en put voor zijn roman rijkelijk uit zijn wonderjaren – toevallig ook het “democratische decennium” van de jaren negentig.
Het feit alleen al dat men in Pakistan een decennium van hopeloos instabiele politiek en machtsspelletjes tussen clans met een dergelijk grandioos naambordje bedenkt, zegt veel over de algemene stand der dingen in het land der gelovigen. De basislijn van het verhaal volgt de geschiedenis van Aki Shirazi en Samar Api, twee kinderen die als neef en nicht opgroeien in een ruim burgerhuis in Lahore, maar die door toevalligheden en verschillende verwachtingen uit elkaar gedreven worden.
De onontkoombaarheid van identiteiten op basis van geslacht, klasse en geloof vormt een voortdurende ondertoon van het verhaal, en Sethi heeft de gelukkige keuze gemaakt om het verzet tegen dat cultureel bepaalde lot vooral te laten belichamen door Zaki’s moeder. Zij breekt met de uitgebreide lijst conventies die haar als vrouw, schoondochter en moeder opgelegd worden, en geeft op die manier de overtuiging door aan haar zoon dat je wensen kunt koesteren die buiten de streng bewaakte grenzen van de traditie liggen.
De wensmaker behandelt daarmee een thema dat in het hedendaagse Pakistan en zelfs in zijn culturele hoofdstad Lahore meer dan ooit actueel is. Het “decennium van intimidatie” heeft behoefte aan dromen en aan mensen die ze waarmaken.
De wensmaker door Ali Sethi is uitgegeven door Anthos. 431 blzn. ISBN 978 90 414 1361 1