De neoliberale utopie volgens Hans Achterhuis

Extra

De neoliberale utopie volgens Hans Achterhuis

De neoliberale utopie volgens Hans Achterhuis
De neoliberale utopie volgens Hans Achterhuis

Gie Goris, hoofdredacteur bij MO*, vertelt over zijn gesprek met Hans Achterhuis, emeritus hoogleraar filosofie. Volgens hem zijn de neoliberalen de grootste utopisten van het moment. Dit en meer leest u in het herfstnummer van MO*.

‘De utopische bril verblindt, en alles wat de militant nog ziet is het Grote Gelijk van de aangekleefde ideeën.’

‘Utopieën blijken veel uitvoerbaarder dan men vroeger dacht. En wij staan tegenwooridg voor een angstwekkender vraag: hoe kan men vermijden dat zij voorgoed worden verwezenlijkt?’

Dat citaat van de Russische filosoof Berdjajew, door Aldous Huxley gebruikt als opdracht in zijn roman Heerlijke Nieuwe Wereld, is Hans Achterhuis uit het hart gegrepen, want het verwijst naar de onvermijdelijk totalitaire trekken van utopische ideaalbeelden als ze daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Tijden het Gentse Feesten-debat werd Achterhuis’ kritiek op de utopie afgewezen als een kritiek uit het verleden. De Muur is gevallen, Mao is begraven, wat is het probleem?

Wat de Europese samenleving bedreigt, is niet een gevaarlijk dwepen met een totalitaire utopie, maar net een volkomen gebrek aan een omvattend alternatief.

We missen een blauwdruk voor een samenleving die in al haar aspecten op een andere logica draait dan de huidige, onbevredigende status-quo.

Meer leest u in het herfstnummer van MO*. Neem nu een abonnement!

Video: An-Sophie Fontaine

Tags