The end of poverty?

Extra

The end of poverty?

19 december 2011

The End of Poverty?

Op de MO*lezing Er bestaat geen wondermiddel tegen armoede zal ontwikkelingseconome Esther Duflo het hebben over waarom heel wat ontwikkelingswerk eigenlijk nattevingerwerk is en daardoor faalt (bekijk zeker haar TED-presentatie Sociale experimenten in de strijd tegen armoede).

De documentaire The end of poverty? (2008) van filmmaker en activist Phillippe Diaz is een goede achtergrond bij de discussie over armoede. De film belicht de geschiedenis en de impact van economische ongelijkheid wereldwijd. Zijn rode draad is dat het geen kwestie van toeval of ongeluk is die leidde tot een groeiende economisch uitgesloten onderklasse.

Diaz gaat terug naar de tijd van de kolonisatie in de 15de eeuw en interviewt economen, sociologen en geschiedkundigen om te kunnen uitleggen hoe armoede een een gevolg is van een liberaal economisch beleid dat machtige landen toelaat armere landen te exploiteren en geld te concentreren in de handen van kleine elite in plaats van het meer gelijk te verdelen over de mensen die mee de rijkdom creëerden.