Tijd voor bezinning

Extra

Tijd voor bezinning

Voormalig VRT-journalist Guy Poppe overstijgt in zijn Land zonder Staat dat specifieke euvel door in zijn Che-citaten zowel de positieve als negatieve aspecten van Kabila op te nemen. Hier laat de rasjournalist zich voelen.

Poppe behandelt in hoofdzaak de periode vanaf de onafhankelijkheid. Voordeel is dat Poppe er vaker bij was als de geschiedenis werd geschreven. Lumumba krijgt kritiek en lof; de ouwe Kabila daarentegen, doet Poppe af als een netwerkende krijgsheer die als hij aan de macht komt in 1997 heel snel Mobutu imiteert.
Ook Poppe erkent dat er met Joseph Kabila enige vooruitgang is, al weegt de Mobutu-erfenis zwaar door. Poppe bespreekt in het hutsepotje van hoofdstukken in de tweede helft van het boek onder meer de Belgo-Congolese relaties.
Hij betreurt dat het goede werk van de parlementaire Lumumba-commissie weliswaar tot Belgische verontschuldigingen leidde maar niet tot een bezinning over wat we nu eigenlijk met Congo willen en kunnen. Nochtans werd die in het vooruitzicht gesteld door niemand minder dan huidig EU-president Herman Van Rompuy.
Congo. Land zonder staat door Guy Poppe is uitgegeven door Borgerhoff&Lamberigts. 256 blzn. ISBN 978 90 89311 07 8