‘BRICS-landen hebben problemen onderschat’, zegt Belgische Wereldbankdirecteur

MO* stelde Gino Alzetta die al vele jaren namens België zetelt in de Bestuursraad van de Wereldbank enkele vragen naar aanleiding van de oprichting van de Nieuwe Ontwikkelingsbank door de BRICS.

Hoe kijkt de Wereldbank tegen de oprichting van de Nieuwe Ontwikkelingsbank aan? Een nuttige concurrent of een spijtig gebrek aan internationale samenwerking?

Gino Alzetta: Vermits de financieringsnoden voor infrastructuur meer dan 1000 miljard dollar belopen, ziet de Wereldbank de BRICS- Bank, evenals het Africa50-infrastructuurfonds en de toekomstige Aziatische Infrastructuur Investeringsbank als  complementair aan wat hij doet.

Is die oprichting niet het gevolg van de weigering van het Amerikaanse Congres de verhoogde inspraak van de opkomende landen goed te keuren?

De BRICS-Bank is eerder het gevolg van het gebrek aan financiering voor infrastructuur dan een reactie op de vertraging van het Amerikaanse Congres om de quotaverandering goed te keuren. Anderzijds ligt die vertraging waarschijnlijk ten grondslag aan het andere BRICS-initiatief, het reservefonds.

Naast het gebrek aan financiering voor infrastructuur hebben wellicht nog andere redenen de BRICS aangemoedigd om hun eigen bank op te richten: dat hun bank minder voorwaarden zal opleggen en minder waarborgen zal eisen op sociaal en ecologisch gebied.

Heeft België een visie op deze evolutie?

Ik ben niet op de hoogte van een officiële Belgische stellingname, maar mijn persoonlijke stellingname is de volgende: ik heb geen enkel bezwaar tegen het feit dat de BRICS-Bank voor extramiddelen zal zorgen voor de bouw van infrastructuur. Op voorwaarde dat haar interventies economisch leefbaar zijn en de nodige waarborgen bieden op sociaal en ecologisch vlak. Dit gezegd zijnde, denk ik niet dat de BRICS-Bank operationeel zal zijn over een jaar of waarschijnlijker nog meer tijd. Ik denk immers dat de moeilijkheden om zo’n initiatief operationeel te krijgen door landen die tezelfdertijd concurrerende en conflicterende (economische, commerciële en politieke) belangen hebben, zwaar onderschat zijn. 

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2916   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift