'Ons land wordt geplunderd'

Interview

Kachin bevelhebber uit Noord-Myanmar

'Ons land wordt geplunderd'

'Ons land wordt geplunderd'
'Ons land wordt geplunderd'

Lydia Stilma

23 juni 2012

In Kachin State in het Noorden van Myanmar woedt een burgeroorlog tussen de regeringstroepen van Myanmar en de Kachin Indepence Army. Volgens Kachin ooggetuigen maakt het Myanmarese leger zich schuldig aan verkrachtingen, martelingen en het executeren van burgers. Meer dan 75.000 vluchtelingen worden opgevangen in kampen nabij de Chinese grens. La Nan, de algemeen secretaris van het Kachin Indepence Army, vertelt MO* over het conflict.

Laiza, het hoofdkwartier van jullie verzetsleger, is omsingeld door regeringstroepen. Hoe staan jullie ervoor?

“Deze oorlog is net een schaakspel. Onze tactiek is om de gevechten te spreiden over ons hele territorium en zo hun militaire kracht te verzwakken. Ze kunnen niet zomaar Laiza binnen marcheren. Internationaal zou dit niet goed overkomen. Ik denk dat ze er op uit zijn om ons bang te maken zodat zij sterker staan tijdens de vredesonderhandelingen.”

Wat willen jullie bereiken?

“We willen het conflict oplossen op politieke wijze met een politieke overeenkomst zoals ons beloofd is in de Panglong overeenkomst onder generaal Aung San.” (met autonomie en meer rechten voor de Kachin binnen een federaal Myanmar red.)

Onder welke condities willen jullie akkoord gaan met een staakt-het-vuren?

“Je moet je één vraag stellen: Wie is deze oorlog begonnen en wie is daarom  verantwoordelijk voor een staakt-het-vuren? Voordat de gevechten begonnen, hadden we al een wapenstilstand. Zij zijn ons gebied binnen gevallen en daarom moeten zij ook deze oorlog beëindigen. Wanneer de regering hun fronttroepen terugtrekt en een internationale monitor toelaat bij de besprekingen, willen we verder praten.”

In het Westen horen we positieve verhalen over politieke hervormingen in Myanmar. Hoe kijkt u aan tegen deze hervormingen?

“Wanneer de internationale gemeenschap zegt dat Myanmar is veranderd, doen zij dit om de regering aan te moedigen meer democratische hervormingen door te voeren. Zolang de leiders zeggen dat de constitutie perfect is, kan er geen sprake zijn van een democratisch Myanmar. De constitutie moet eerst herschreven worden.”

Wat is er mis met de huidige constitutie?

“In de constitutie heeft de Tatmadaw, het staatsleger van Myanmar, nog altijd de heersende macht over het land. Etnische minderheden hebben geen enkele rechten. De KIO (Kachin Independence Organisation) heeft geprobeerd invloed uit te oefenen op het schrijven van de constitutie in de nationale conventie, maar onze voorstellen voor een federale unie werden verworpen en zijn niet eens voorgelezen in het parlement.”

Wat is de rol van China in het conflict?

“China wil neutraal zijn. Ze hebben de regering meerdere keren laten weten dat ze stabiliteit willen aan de grens, maar de gevechten blijven doorgaan.”

Duizenden Kachin zijn de grens over gevlucht naar China, hoe reageert China hier op?

“China wil de Kachin vluchtelingen niet erkennen zodat zij hen ook niet hoeven te helpen. Wanneer de gevechten verder intensiveren zullen nog meer IDP’s naar China vluchten, ze kunnen de vluchtelingen dan niet meer ontkennen.”

China heeft veel geïnvesteerd in Kachin State, wat vinden jullie van deze ontwikkeling?

“We hebben spijt van de wapenstilstand uit 1994. De regering heeft deze tijd alleen gebruikt om zijn leger te versterken en zakendeals te sluiten met Chinese bedrijven. Het lijken zakendeals tussen bedrijven maar deze bedrijven werken eigenlijk onder de regering. Ons land wordt geplunderd.”

Denkt u dat het opschorten van de sancties en het openen van Westerse ambassades in Myanmar een gunstige invloed kan hebben op het etnisch conflict?

‘De sancties, opgeschort of niet, hebben nooit enig effect gehad op de mensen die wonen in de berggebieden. Zelfs wanneer er Westerse ambassades geopend worden, merken wij dat hier niet. De situatie in de etnische gebieden is zo anders, het leven hier is vol ontberingen. We vragen het Westen om iet alleen besluiten te maken door te kijken naar Nay Pi Taw en Yangon. Het is cruciaal dat ze hier komen en luisteren naar de mensen in de etnische gebieden.”

In het rapport van Human Rights Watch staat dat jullie kindsoldaten inzetten, waarom doen jullie dit?

“We hebben geen beleid om kinderen te werven of om kinderen te kopen zoals het staatsleger doet. Sommige kinderen zijn heel stout en hebben gedragsproblemen, zij worden door hun ouders naar ons leger gestuurd om hen op te voeden.”

Waarom gebruiken jullie landmijnen?

“We willen zo min mogelijk landmijnen gebruiken en doen dit alleen om onze gebieden af te bakenen. De Tatmadaw legt veel meer landmijnen in ons gebied. Wij brengen onze bevolking altijd op de hoogte waar de mijnen liggen.  Overigens zijn het niet hele goede mijnen, ze gaan lang niet altijd af en zijn snel uitgewerkt.”

Lydia Stilma bezocht Kachin State einde mei voor MO*. Haar uitgebreide reportage over de burgeroorlog in Kachin verschijnt in het julinummer van MO* (vanaf woensdag 27 juni).