Opvang vluchtelingen neemt te grote hap uit budget ontwikkelingshulp

Opvang van vluchtelingen in eigen land neemt een stijgend aandeel van het budget van de Belgische overheid voor ontwikkelingshulp in. Hierdoor gaat niet genoeg geld naar waar het echt nodig is. ‘De grote uitdagingen verplichten ons om net meer te investeren in humanitaire hulp en structurele ontwikkelingssamenwerking’, zegt 11.11.11-directeur Bogdan Van den Berghe.

  • GUE/NGL/Flickr (CC by-nc-nd 2.0) Afghaanse vluchtelingen vinden onderdak in een kerk in Brussel (2014) GUE/NGL/Flickr (CC by-nc-nd 2.0)

In 2015 zal naar schatting 10 procent van het budget van de Belgische overheid voor ontwikkelingshulp naar de opvang van vluchtelingen in eigen land gaan. ‘Het is essentieel om vluchtelingen in de juiste omstandigheden op te vangen. Maar het geld van ontwikkelingssamenwerking dient voor andere doeleinden’, benadrukt 11.11.11-directeur Bogdan Van den Berghe.

‘het geld van ontwikkelingssamenwerking dient voor andere doeleinden’

Volgens de regels van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) mogen donoren het geld dat gebruikt wordt voor de eerstejaarsopvang van vluchtelingen meetellen in de berekening van wat ze officieel aan ontwikkelingssamenwerking geven (Official Development Aid of ODA).

Tussen 2010 en 2014 is dat budget verdubbeld van 70 miljoen euro naar 140 miljoen euro, omdat het aantal vluchtelingen is toegenomen. In 2010 was de vluchtelingenkost hier goed voor 7,6 procent van de ODA. In 2015 zou dit oplopen tot 10 procent, aldus 11.11.11. En omdat de meeste asielzoekers pas in 2016 officieel erkend zullen worden als vluchteling, zullen de opvangkosten ook dit jaar stijgen.

Besparingen voor ontwikkelingshulp

11.11.11. zegt dat 1 miljard euro bespaard zal worden op het departement ontwikkelingssamenwerking. Wel zal deze besparing gespreid worden over de regeerperiode van 2015 tot 2019.

In Europa is het budget voor vluchtelingenopvang bijna verdubbeld. Van 6,6 miljard in 2014 tot naar schatting 10 miljard in 1016. Landen als Zweden, Noorwegen, Italië, Zwitserland en Griekenland zouden tot 20 procent van hun ODA besteden aan de opvang van vluchtelingen.

Op 18 en 19 februari vindt in Parijs een High Level Meeting van de OESO plaats. Omdat door de vluchtelingencrisis de bijdrage van donoren sterk toeneemt, moet daar bekeken worden of de regels al dan niet versoepeld moeten worden.

Tegen die versoepeling verzet 11.11.11 zich uitdrukkelijk. Concreet zou een versoepeling van de regels kunnen betekenen dat het aanrekenen van de eerstejaarsopvang wordt opgetrokken naar bijvoorbeeld drie jaar. Maar niet alle landen zijn voor deze versoepeling. Luxemburg, Polen en Bulgarije rekenen de opvang van vluchtelingen zelfs helemaal niet aan als ODA.

Vicieuze cirkel

Er moet voldoende budget zijn om vluchtelingen in de juiste omstandigheden op te vangen. Toch is het noodzakelijk dat er een juiste balans wordt gevonden, zodat het probleem kan aangepakt worden bij de kern. Dat is dan ook de vraag van 11.11.11: niet verzaken aan de verplichtingen ten aanzien van de allerarmsten. Wanneer we mensen voldoende en structureel kunnen helpen in hun thuisland, kan dit bijdragen tot het oplossen van de vluchtelingencrisis.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift