150 miljoen kinderen leven op straat

Nieuws

150 miljoen kinderen leven op straat

150 miljoen kinderen leven op straat
150 miljoen kinderen leven op straat

Helena Coen

12 april 2017

Vandaag (12 april) is het de Internationale Dag van het Straatkind. Wereldwijd leven naar schatting zo'n 150 miljoen kinderen op straat.  In Leuven voert StreetwiZe/Mobile School actie om de problematiek van straatkinderen aan te kaarten.

Algemeen gesteld zijn straatkinderen minderjarigen die op de straat overleven. Volgens een VN-rapport uit 2011 - Protection and promotion of the rights of children working and/or living on the street - is het bijna onmogelijk is te weten hoeveel straatkinderen er zijn. Er wordt geschat dat er wereldwijd zo een 150 miljoen kinderen op straat leven.

© StreetwiZe

Uit onderzoek blijkt dat er evenveel jongens als meisjes, van alle origines op straat leven.

© StreetwiZe​

Het VN-rapport van 2011 toont aan dat straatkinderen vaak in één stereotiep vakje geduwd worden: veertienjarige jongens die seksueel actief zijn en verdovende middelen gebruiken. Uit onderzoek blijkt echter dat er evenveel jongens als meisjes van alle origines op straat leven. Sommige kinderen zijn op straat geboren, anderen zijn op een latere leeftijd op straat gaan leven door een slechte thuissituatie.

Oorspronkelijk werd gedacht dat straatkinderen vooral uit arme of gebroken families komen of gewoon kinderen zijn die werden achtergelaten. In het rapport wordt echter gesteld dat kinderen van arme families nauwelijks straatkinderen worden.

Onstabiele en vaak gewelddadige omstandigheden, mishandeling of verwaarlozing breken de familieband, schoolprestaties, vriendschappen en verzwakken uiteindelijk de band met de gemeenschap en school. In combinatie met oorlogen, ontheemding, natuurlijke rampen, HIV/aids of geforceerde huwelijken gaan kinderen op straat wonen.

© StreetwiZe

© StreetwiZe​

Mobiele scholen

Om de problematiek van straatkinderen aan te kaarten, organiseert StreetwiZe/Mobile School vandaag in Leuven #Streetwork17. Met deze actie roepen ze iedereen op om te doen wat hij normaal doet, maar dan op straat. Op het plein aan de Vaartkom in Leuven voorzien ze alles om de hele namiddag buiten te kunnen werken. Zo komen de Leuvense schepen van Onderwijs, Mohamed Ridouani en  schepen van Gelijke Kansen, Denise Vandevoort, een hele dag buiten werken net zoals de digitale afdeling van Radio 2.

‘Ons schoolbord is eigenlijk een boek van zes meter op wieltjes.’

StreetwiZe/Mobile School is een hybride organisatie die werkt mét en vóór straatkinderen. StreetwiZe ondersteunt bedrijven in leiderschaps- en talentontwikkeling door hen de street skills van de straatkinderen aan te reiken. Mobile School werkt met straatkinderen in meer dan 20 landen met schoolborden op wielen (zogenaamde mobiele scholen). Momenteel rijden er al 45 mobiele scholen op de wereld rond. Eigenwaarde, creatieve therapie, geletterdheid, spel en plezier staan centraal in de werking met de mobiele school.

‘Mobile Schools is overal in de wereld actief,’ zegt woordvoerster Saskia Dieleman. De organisatie werkt samen met lokale groepen waarbij ze elke dag op straat gaan met hun schoolbord. ‘Ons schoolbord is eigenlijk een boek van zes meter op wieltjes.’

‘Onze thema’s hebben de focus om de eigenwaarde van de schoolkinderen te verhogen’, zegt Dieleman. Zo leren de kinderen niet lezen, schrijven en rekenen om enkel hun eigen naam te kunnen schrijven, maar vooral om te kunnen tellen hoeveel geld ze hebben om iets te kunnen kopen. ‘De kinderen leren wat ze kunnen en we stimuleren hen om hun eigen keuzes te maken.’ Andere thema’s die aan bod komen in de mobiele scholen zijn seksualiteit, gezondheidszorg, ondernemerschap of tekenen.