18 ngo’s krijgen onvoldoende na externe screening

Nieuws

18 ngo’s krijgen onvoldoende na externe screening

Een groot deel van de Noord-Zuidngo's liet zich begin dit jaar screenen door consultancybedrijf PricewaterhouseCoopers. Doel was om te kijken of de ngo's voldoen aan de criteria voor programmafinanciering van de federale overheid. De resultaten daarvan –die zowel de sterktes als zwaktes van de ngo’s tonen– zijn alvast te bekijken op de website van 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.

De federale administratie voor Ontwikkelingssamenwerking DGOS voerde de laatste jaren een aantal veranderingen door in zijn subsidiesysteem voor ngo’s. Naast een jaarlijks actieplan moeten ngo’s voortaan ook project- en/of programmasubsidies aanvragen. En het is vooral dat laatste dat extra controle vergt. Programmasubsidies worden immers meteen voor een periode van drie jaar toegekend.
Begin dit jaar lieten 76 Belgische ngo’s zich door een extern evaluatiebureau, PricewaterhouseCoopers, evalueren. PwC keek na of de ngo’s  in aanmerking konden komen voor een programma-erkenning.
Naast een administratieve controle, analyseerde PwC de zelfevaluatie die ngo’s dienden te maken en checkte die op realiteitszin en haalbaarheid. Consultanten van PwC brachten ook bezoeken aan 150 activiteiten van ngo’s, verspreid over 15 verschillende landen in het Zuiden.
PwC keek naar criteria in vier domeinen: financiële autonomie, transparantie, actiebeheer en doeltreffendheid. De screening geeft in elk geval een goed idee waar ngo’s goed en minder goed in scoren. Zwak punt bij uitstek is dat teveel ngo’s financieel afhankelijk zijn van slechts één financieringsbron: DGOS. Bovendien neemt die afhankelijkheid alleen maar toe. Wat evaluatie betreft, kunnen een aantal ngo’s het ook beter doen. De sector doet te weinig interne controles en mist de knowhow en de instrumenten om zijn eigen doelstellingen efficiënt te meten. Dat is een bekend pijnpunt, ook bij de Bijzondere Evaluator van Ontwikkelingssamenwerking, de evaluatiedienst binnen Buitenlandse Zaken. Dat moet prioriteit worden, zegt Dominique de Crombrugghe. ‘Na de aantijgingen die de ngo’s naar hun hoofd geslingerd kregen, zijn wij hen wel degelijk een efficiënt en systematisch evaluatiesysteem verschuldigd’, reageerde hij na de controverse rond het “goededoelenboek” van Thierry Debels.
Ngo’s doen het wel goed wat betreft betrouwbare rapportering over hun partnerwerking en communicatie naar de achterban. Over het algemeen zijn ngo’s goede planners, en streven op een efficiënte manier kwaliteitsbeheer na. In financieel beheer doet de sector het ook goed. De begrotingen van ngo’s zijn evenwichtig, ze zijn voldoende solvabel en beschikken over voldoende liquiditeiten.
18 ngo’s kregen een onvoldoende door PwC en dus ook geen programma-erkenning van DGOS. De andere 58 organisaties voldeden wel aan de criteria en kregen groen licht van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Meer info en de lijst van de geslaagde ngo’s leest u op de website van 11.11.