36 pesticiden gevonden in Vlaamse mezennesten

Nieuws

36 pesticiden gevonden in Vlaamse mezennesten

36 pesticiden gevonden in Vlaamse mezennesten
36 pesticiden gevonden in Vlaamse mezennesten

IPS

12 september 2019

Velt en Vogelbescherming Vlaanderen zijn verrast door het hoge aantal pesticiden dat ze hebben aangetroffen in dode mezen die hun nestkastjes zelfs nog niet hadden verlaten.

Velt en Vogelbescherming Vlaanderen zijn verrast door het hoge aantal pesticiden die ze hebben aangetroffen in dode mezen die hun nestkastjes zelfs nog niet hadden verlaten.

Jon Glittenberg (CC BY 2.0)

Velt en Vogelbescherming Vlaanderen zijn verrast door het hoge aantal pesticiden die ze hebben aangetroffen in dode mezen die hun nestkastjes zelfs nog niet hadden verlaten.

“In totaal troffen we 36 verschillende pesticiden aan in 95 mezennesten”, zegt Geert Gommers, expert Pesticiden bij de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt). “Dat is zorgwekkend. Vooral omdat de mezen hoogstens twee weken oud waren en nog nooit buiten de nestkast waren geweest.”

Verboden DDT

In amper 4 van de 95 onderzochte nesten werden geen pesticiden gevonden.

De onderzoekers vonden onder meer fungiciden (stoffen tegen schimmels), herbiciden (tegen onkruid) en insecticiden (tegen insecten). “Opmerkelijk is dat we in 89 van de 95 onderzochte nesten DDT ontdekten.” Het gebruik van dit insecticide is sinds 1974 officieel verboden in België. “Dat DDT na al die tijd nog steeds in onze omgeving aanwezig is, is zorgwekkend.”

“We worden niet blij van deze resultaten, vooral omdat in bijna alle nesten één of meerdere pesticiden aanwezig zijn”, zegt Gommers. In amper 4 van de 95 onderzochte nesten werden geen pesticiden gevonden. “In één nest vonden we een mix van twee insecticiden en zes fungiciden terug.”

Buxusmot

In 2018 kregen Velt en Vogelbescherming Vlaanderen beduidend meer meldingen van ongeruste burgers. Jongen van kool- en pimpelmezen lagen dood in de nestkast. Tezelfdertijd veroorzaakten rupsen van de buxusmot veel schade in tuinen, waarop bestrijdingsmiddelen werden ingezet om dit probleem aan te pakken.

Om een eventuele link te onderzoeken werd door de organisaties een onderzoek opgezet om na te gaan of er residuen van pesticiden terug te vinden zijn in gestorven mezenjongen. Velt en Vogelbescherming Vlaanderen besloten daarop om in het voorjaar 2019 dode mezenjongen te laten testen op de aanwezigheid van pesticiden

“Of de bestrijding tegen de buxusmot invloed heeft op mezensterfte is met deze cijfers moeilijk te zeggen”, zegt Inge Buntinx, bioloog bij Vogelbescherming Vlaanderen. Daarvoor is verder onderzoek nodig. “Wel vonden we in de mezenlichamen stoffen terug die gebruikt worden in de bestrijding tegen de buxusmot”, zegt ze, “naast pesticiden die een hoog risico voor vogels inhouden.”