37 klimaatmodellen voorspellen meest extreme weer in armste landen

Tim J Keegan (CC BY-SA 2.0)

 

Onderzoekers van de universiteiten van Wageningen, Montpellier en Exeter namen klimaatmodellen onder de loep en concludeerden dat de temperatuurschommelingen buiten de tropen zullen afnemen. Daarentegen zal de variabiliteit toenemen in tropische landen die vaak te arm zijn om deze veranderingen goed aan te kunnen.

Uit de internationale studie blijkt dat de temperatuurvariabiliteit toeneemt tot 15 procent bij elke graad opwarming door het broeikaseffect in het Amazonegebied en zuidelijk Afrika, tot zo’n 10 procent per graad in de Sahel, India en Zuidoost-Azië.

Helft van de wereldbevolking

Voor hun onderzoek analyseerde het team 37 verschillende klimaatmodellen die zijn gebruikt voor het laatste rapport van het VN-klimaatpanel (IPCC).

‘De landen die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatverandering worden geconfronteerd met de grootste toename in temperatuurvariabiliteit’

De resultaten wijzen op een “klimaatonrechtvaardigheid” die niet eerder is geconstateerd, stellen ze.

‘De landen die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatverandering en het kleinste economische potentieel hebben om de gevolgen op te vangen worden geconfronteerd met de grootste toename in temperatuurvariabiliteit’, zegt Sebastian Bathiany van Wageningen University & Research, de hoofdauteur van de studie. Deze toenamen zijn slecht nieuws voor ecosystemen en samenlevingen in de tropen.

De studie laat ook zien dat de verhoogde temperatuurfluctuaties in de tropen samengaan met droogte, waardoor de bevolking voor sterke uitdagingen zal staan om te voorzien in voldoende voedsel en water.

‘De landen die voor de dubbele uitdaging van armoede en toenemende temperatuurfluctuaties staan, herbergen de helft van de wereldbevolking’, zegt Marten Scheffer, coördinator van de onderzoeksgroep. ‘Bovendien is de bevolkingsgroei in deze gebieden ook bijzonder hoog.’

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2563   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift