67 miljoen kinderen volgen geen lager onderwijs

Nieuws

67 miljoen kinderen volgen geen lager onderwijs

Annegreet Van Puyvelde

09 maart 2011

In het Education for All (EFA) jaarrapport van 2011 wijst de onderwijs-, wetenschaps- en cultuurorganisatie van de Verenigde Naties (Unesco) op de nefaste invloed van gewapende conflicten op het onderwijs. Ook seksueel geweld en gebrekkige financiering houden vooruitgang op het vlak van educatie tegen.

Ondanks een stijgend aantal inschrijvingen in lagere scholen  tussen 1999 en 2008 - tot 52 miljoen- waren er in 2008 nog steeds 67 miljoen kinderen die geen lager onderwijs genoten. 42 procent daarvan of 28 miljoen kinderen komen uit landen die lijden onder gewapende conflicten. Daarnaast is er in die landen ook nog steeds een grote ongelijkheid tussen jongens en meisjes. Dat staat te lezen in het EFA-rapport van 2011.

Lager onderwijs voor iedereen

EFA is een engagement van 164 regeringen om tegen 2015 onderwijs voor iedereen te verwezenlijken. Deze beweging concentreert zich op zes concrete doelen waaronder een stijging van vijftig procent van alfabetisme bij volwassenen, ongelijkheid tussen jongens en meisjes wegwerken, de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, maar vooral alle kinderen een lagere onderwijsloopbaan laten afronden.

Ook de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN) willen tegen 2015 lager onderwijs voor alle kinderen realiseren. Daarnaast stelden ze ook voorop om ongelijkheid tussen jongens en meisjes op het niveau van lager onderwijs weg te werken tegen 2005 en op alle andere niveaus tegen 2015.

Seksueel geweld en gebrekkige financiering

Unesco zegt in het rapport dat de invloed van verkrachting en seksueel geweld op het onderwijs bij meisjes lange tijd onderschat werd. De fysieke verwondingen en psychologische trauma’s van de slachtoffers leiden tot problemen op lange termijn zoals depressie, stigmatisering en isolement. Maar seksueel geweld heeft ook een onrechtstreekse invloed op het onderwijs bij meisjes. Veel ouders zijn namelijk niet bereid om hun dochters de reis naar school te laten ondernemen door het dreigende gevaar.

Ook de financiering van het onderwijs is zeker voor verbetering vatbaar. Volgens Unesco geven 21 van ’s werelds armste landen meer geld uit aan wapens dan aan elementair onderwijs. Een vermindering van slechts tien procent van de militaire uitgaven zou al 9.5 miljoen extra kinderen naar school kunnen sturen. Pakistan, een van de landen met het grootste aantal niet-schoolgaande kinderen, geeft zelfs vijf keer meer uit aan militaire doeleinden dan aan onderwijs.

Een mars voor onderwijs

Een nieuwe campagne, March for Education, probeert hier echter verandering in te brengen. Met een petitie probeert de Pakistaanse Onderwijs Task Force, bestaande uit vertegenwoordigers van de federale en provinciale overheden en het maatschappelijke middenveld, de eerste minister Yousaf Raza Gilani te overtuigen om het budget voor onderwijs te verdubbelen. Als de onderwijscrisis in Pakistan geen halt toegeroepen wordt, zal de wereld volgens de organisatoren van dit campagne-initiatief de millenniumdoelstellingen nooit halen.