Aandeelhouders spreken bedrijven aan over broeikaseffect

Nieuws

Aandeelhouders spreken bedrijven aan over broeikaseffect

Danielle Knight

03 mei 2002

Verschillende van de grootste ondernemingen ter
wereld - waaronder Exxon Mobil, General Electric en Occidental Petroleum -
worden elk jaar tijdens de aandeelhoudersvergadering opnieuw geconfronteerd
met vragen van aandeelhouders naar hun inspanningen op het vlak van het
leefmilieu. Dat gebeurt in de vorm van resoluties die aan alle
aandeelhouders ter stemming worden voorgelegd door milieugroepen die ook
aandelen hebben in de onderneming.

Actievoerders-investeerders in de Verenigde Staten zijn het beu dat er niets
gebeurt aan de uitstoot van broeikasgassen die volgens wetenschappers
verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Daarom hebben zij dit
jaar 18 aandeelhoudersresoluties ingediend over de invloed van hun
ondernemingen op de klimaatwijziging. Dat staat te lezen in een rapport dat
is opgesteld door het Onderzoekscentrum voor
Investeerdersverantwoordelijkheid IRRC en het Sociale Investeringsforum,
twee organisaties die ‘sociaal verantwoorde’ investeringen willen
bevorderen. Dit jaar zijn volgens het rapport ongeveer dubbel zoveel
resoluties ingediend als vorig jaar. De meeste resoluties vragen de
ondernemingen bekend te maken hoeveel broeikasgassen zij naar schatting bij
hun activiteiten uitstoten. Verder vragen de investeerders ook wat het zou
kosten om die emissie aanzienlijk te verminderen.

Aandeelhoudersresoluties zijn een handig middel om de bedrijfsleiding de
problemen onder ogen te laten zien en om de overige aandeelhouders te wijzen
op de risico’s die verbonden zijn aan het niet erkennen van de
klimaatverandering, zegt Peter Altman, coördinator van Campaign Exxon
Mobil, een lobbygroep opgericht door religieuze groeperingen met aandelen in
de oliemaatschappij die zich zorgen maken over de houding van Exxon
tegenover het broeikaseffect. Resoluties van aandeelhouders hebben geen
wettelijke bindende kracht en maken meestal maar weinig kans om te worden
aanvaard door de meerderheid van de aandeelhouders. De vijf resoluties over
het broeikaseffect waarover vorig jaar werd gestemd, haalden gemiddeld de
steun van 9,7 procent van de stemmende aandeelhouders, dat was al twee
procent meer dan het jaar voordien. Maar ondanks dat lage percentage,
blijven de actievoerders deze voorstellen toch gebruiken om de problemen
onder de aandacht te brengen van de bedrijfsleiding en de aandeelhouders
bewust te maken. En soms halen zij ook wel enig resultaat.

Verschillende van de 18 aandeelhoudersresoluties van dit jaar - onder andere
die gericht aan Unocal, Wisconsin Energy en American Electric Power, naar
verluidt de grootste producent van koolstofdioxide in de Verenigde Staten -
zijn ingetrokken, omdat het management ermee heeft ingestemd de gevraagde
informatie over de uitstoot te leveren en in dialoog te treden met de
aandeelhouders. De resoluties waarover al is gestemd, zouden het volgens
voorstanders beter hebben gedaan dan verwacht. Zo zou een voorstel met een
verzoek aan General Electric om zijn uitstoot te meten en daar verslag over
uit te brengen vorige week 19,1 procent van de stemmen hebben gehaald.

De investeerders-actievoerders kijken vooral met belangstelling uit naar de
stemming over twee resoluties die zijn ingediend door aandeelhouders van
Exxon Mobil. Het ene voorstel vraagt een verslag over de plannen van het
bedrijf op het vlak van de ontwikkeling van schone energievormen en de
andere resolutie stelt voor de vergoeding voor de directie mede afhankelijk
te maken van de prestaties op sociaal en milieuvlak.
Aandeelhouders-activisten hebben al lang aangeklaagd dat Exxon Mobil weigert
te aanvaarden dat de opwarming van de aarde een feit is, dat het geen
doelstellingen voor emissiereductie vooropstelt en dat het evenmin wil
investeren in hernieuwbare energievormen zoals wind- en zonne-energie. Dit
bedrijf weigert gewoon op een verantwoorde manier de problemen aan te
pakken, zegt priester Michael Crosby, een van de indieners van de resolutie
over hernieuwbare energie. In 2000 kreeg de resolutie over hernieuwbare
energie de steun van 6,1 procent, in 2001 van 8,9 procent van de
aandeelhouders.

Doordat zij elk jaar weer worden geconfronteerd met resoluties van de
aandeelhouders, hebben verschillende bedrijven aangekondigd iets te willen
ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Na aanhoudende
druk van de aandeelhouders heeft het vervoerbedrijf CSX er bijvoorbeeld mee
ingestemd de uitstoot van broeikasgassen van zijn spooractiviteiten sinds
1999 bekend te maken op zijn website. Het management heeft beloofd de
gegevens regelmatig te updaten om te bewijzen dat het vooruitgang boekt bij
het verminderen van de uitstoot. Wisconsin Energy heeft dan weer toegegeven
dat het broeikaseffect een ernstig probleem is en heeft enkele belangrijke
initiatieven beloofd met betrekking tot hernieuwbare energie. Het heeft ook
beloofd verslag uit te brengen over de emissies van zijn
elektriciteitscentrale.