Akkoord met EU komt op goed moment voor Cuba

Nieuws

Akkoord met EU komt op goed moment voor Cuba

Akkoord met EU komt op goed moment voor Cuba
Akkoord met EU komt op goed moment voor Cuba

IPS

23 december 2016

Het pas ondertekende samenwerkingsakkoord met de EU geeft Cuba zuurstof. Dat is nodig, want met de verkiezing van Donald Trump is de verdere normalisering van de relaties met de VS erg onzeker. Bovendien staat het land voor zware economische problemen.

De onderhandelingen over het Akkoord voor Politieke Dialoog en Samenwerking, dat Cuba en de EU vorige week hebben ondertekend, begonnen ongeveer gelijktijdig met die met de Verenigde Staten. Maar met de komst van Donald Trump naar het Witte Huis is het zeer onzeker of Cuba en VS de dooi in hun onderlinge relatie gaan voortzetten.

Houding verharden

Het is zeer waarschijnlijk dat de Amerikaanse houding ten aanzien van Cuba zal verharden. De Cubanen hoopten dat de Amerikanen hun embargo op korte termijn zouden opheffen, maar dat zit er nu wellicht niet meer in. Dat verhindert Amerikaanse investeringen op het eiland, en onrechtstreeks ook andere buitenlandse investeringen.

De internationale positie van Cuba is ook verzwakt doordat de situatie in Venezuela, de belangrijkste handelspartner van Cuba, zeer onstabiel is.

Belangrijke handelspartners

Het akkoord met Europa komt op een goed moment, zegt de Cubaanse econoom Pável Vidal. Zijn land moet zijn buitenlandse relaties diversifiëren, vindt hij.

‘Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn de Europeanen belangrijke handelspartners en investeerders geweest voor het eiland.’

De Europese bedrijven weten “beter dan wie ook” hoe de Cubaanse markt werkt. In al die jaren hebben ze expertise opgedaan en een vertrouwensband opgebouwd met de Cubaanse overheid. ‘De commerciële en financiële relaties uitbreiden en nieuwe investeringsprojecten ontwikkelen lijkt dus relatief makkelijk voor hen.’

Mensenrechten

Volgens het maandag ondertekende akkoord willen Cuba en de EU hun bilaterale banden in politiek en handel consolideren en versterken, op basis van wederzijds respect, wederkerigheid, gemeenschappelijk belang en respect voor de soevereiniteit.

Het akkoord gaat onder meer over mensenrechten, de strijd tegen terrorisme, de strijd tegen drugs, rassendiscriminatie en handel.

Voor Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de Europese Unie, is het akkoord ‘een gemeenschappelijke kans om duurzame ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid te stimuleren, om de democratie en het respect voor de mensenrechten te versterken.’

Groter gewicht

‘Ondanks de extraterritoriale toepassing van de aanhoudende Amerikaanse blokkade van Cuba zijn er voor de Europese Unie en de landen die er deel van uitmaken, mogelijkheden en buitengewoon gunstige voorwaarden om een groter gewicht te krijgen in onze ontwikkelingsplannen’, zei de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez.

De gesprekken tussen Havana en Brussel begonnen op 29 april 2014. Ze werden na zeven bilaterale werkrondes afgesloten in maart dit jaar.

Het proces kreeg een stevige impuls toen Cuba en de VS eind 2014 aankondigden hun diplomatieke banden te herstellen.